152/2019

Év
2019
Védett tulajdonság:
Nemi identitás
Diszkrimináció területe
Foglalkoztatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A kérelmező azért fordult a hatósághoz, mert álláspontja szerint nemi identitása (transzneműsége) miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a munkáltató részéről, amikor alkalmazását web-fejlesztő munkakörben a jónak ítélt próbamunkája ellenére elutasították.

A kérelmezőt 2018 októberében fejvadász cég kereste meg távmunkában végezhető web-fejlesztői ajánlattal. Az önéletrajz és a próbamunka benyújtása után azonban kérelmezőt a munkáltató arról értesítette, hogy bár a referenciamunkája jó, kérelmező elfogadása a cégnél nem teljes, ezért nem tudják alkalmazni.

Az eljárás alá vont munkáltató a hatóság eljárásában előadta, hogy cégük kutató-fejlesztő projekt csapatot hozott létre abból a célból, hogy kreatív megoldásokkal segítse a cég munkáját. Bár nem hirdettek meg üres pozíciót, a fejvadász cég munkaerő-közvetítési szolgáltatása keretében fejlesztőket szeretett volna ajánlani a munkáltatónak. Mivel a fejlesztő csapat folyamatosan alakult és fennállt a bővítés lehetősége, eleinte nem zárkóztak el potenciális érdeklődők pályázati anyagának befogadásától. A kérelmező anyagát 2018. október 25-én kapták meg, miután a fejvadász cég arra vonatkozó kérdésére, hogy fogadják e transznemű munkavállaló jelentkezését, igennel válaszoltak. Álláspontjuk szerint amennyiben ez kizáró ok lett volna, úgy a pályázati anyagot el sem fogadják.

A kérelmező pályázati anyaga alapján a kutató-fejlesztő csapat úgy foglalt állást, hogy a csapatkultúrába nem illeszkedik a jelölt. Szakmai szempontból a referenciamunka jó volt, bár volt benne hiba, ezért úgy ítélték meg, hogy a kérelmező önálló és magabiztos munkavégzéséhez sok energia befektetésére lenne szükség.

A hatóság tárgyalásán a felek egyezséget kötöttek. Az eljárás alá vont vállalta, hogy a kérelmezőtől 2019. március 31-ig próbamunkát kér és azt a megfelelő szakmai elvek mentén írásban értékeli. Vállalta továbbá, hogy 2019. januárban egy szakértőjének közreműködésével javaslatot tesz a kérelmező önéletrajzának módosítására, valamint a kérelmezőnek átad egy kontaktlistát is a kérelmezőt esetlegesen foglalkoztatni tudó cégek adataival.

Az eljárás alá vont vállalásainak megvalósításáról szóló és a hatóság számára benyújtandó írásos értesítés határidejét 2019. április 30-ban állapították meg.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

 (2018. december 14-i döntés)

Dátum