16/2020

Év
2020
Védett tulajdonság:
Egyéb helyzet, tulajdonság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A kérelmező törvényes képviselője azzal a kérelemmel fordult a hatósághoz, hogy bár az eljáró szakszolgálat 2019 augusztusában előzetes vizsgálati véleményében a gyermekét sajátos nevelési igényűnek nyilvánította, hivatalos szakértői véleményt a kérelem benyújtásáig (2019. november) nem kapott. Az előzetes vizsgálati véleményben nincs kijelölve gyermeke számára megfelelő ellátást nyújtó intézmény, ezáltal a javasolt komplex gyógypedagógiai fejlesztése sem valósul meg.

A hatóság eljárás alá vonta a kérelmező lakóhelye szerinti pedagógiai szakszolgálatot és a tankerületi központot.

A szakszolgálat érdemi nyilatkozatában előadta, hogy intézményjegyzékükben nem szerepel olyan különnevelést biztosító óvodai intézmény, amelyre a gyermeknek az állapota miatt szüksége lenne, kijelölhető intézmény hiányában azonban nem adhat ki szakvéleményt.

Az irányadó jogszabályok szerint a gyermeknek elsősorban állami fenntartású, különnevelést biztosító óvodát lehet kijelölni, amelyekről a szakszolgálat jegyzéket vezet. A szakszolgálat tájékoztatja a szülőket az intézményjegyzékében szereplő alkalmas intézményekről, ezek közül kell kiválasztania a szülőknek azt az intézményt, ahol szeretnék, hogy gyermekük óvodai nevelésben és fejlesztő nevelésben részt vegyen. Amennyiben a szülő által választott intézmény nem köteles a gyermek ellátására és a gyermeket nem veszi fel, a szakértői bizottság a szakértői véleményében a gyermek lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerinti, kötelező felvételt biztosító óvodát határozza meg az óvodai nevelés ellátására. Ha a szakszolgálat intézményjegyzékében nincs megfelelő óvoda, akkor a szakszolgálat szakértői bizottsága a különnevelést javasoló szakértői véleményét megküldi a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti tankerületi igazgatónak, aki gondoskodik arról, hogy a gyermek kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény kijelölésre kerüljön. A sérelmezett esetben ­­– tekintettel arra, hogy a szakszolgálat jegyzékében nem volt megfelelő intézmény, amelyekből választhatott volna – a szülő maga kívánta a megfelelő intézményt megkeresni a gyermeke számára, amelyben a szakszolgálat munkatársai tájékoztatással, tanácsokkal ellátva, lehetőségeket keresve segítették. A szülővel folyamatos kapcsolatban voltak – ahogyan a gyermek lakóhelye szerinti tankerületi igazgatóval is – a helyzet megoldása érdekében. Több intézményt is ajánlottak a szülőnek, jelezve azt is, hogy a tankerület magán- vagy alapítványi óvodai felvétel esetén 40 000 Ft-os havi támogatást tud nyújtani a kérelmezőnek.

A tankerület válasziratában úgy nyilatkozott, hogy illetékességi területén és fenntartásában nincs olyan óvoda, amelyet a kérelmező számára kijelölhetett volna, ezért a helyzet megoldása érdekében felvette a kapcsolatot egy másik tankerületi központtal is, amellyel folytatott egyeztetés eredményeként tájékoztatta a kérelmező törvényes képviselőjét a másik tankerület jegyzékében szereplő, lehetséges különnevelést biztosító óvodákról. A szülő által preferált intézménnyel felvették a kapcsolatot, azonban ott a gyermeket helyhiány miatt nem tudták fogadni; azt javasolták, hogy később, decemberben érdeklődjenek ismét. 2019 októberében – mivel nem sikerült megfelelő, állami fenntartású intézményt találni a gyermek számára – döntés született arról, hogy magán- vagy alapítványi óvodai ellátás esetén a tankerület anyagi támogatást nyújt a kérelmező óvodai ellátásához.  2019 decemberében a szülő arról értesítette a tankerületet, hogy talált egy megfelelő alapítványi óvodát, amely befogadja a gyermekét. A tankerület ennek alapján felvette a kapcsolatot az óvodát fenntartó alapítvány vezetőjével, s figyelemmel arra, hogy a korábban preferált, másik tankerülethez tartozó állami intézmény továbbra sem tudta fogadni a gyermeket, a szülő kérésének megfelelően megállapodtak abban, hogy 2020 januárjától biztosítják a gyermek elhelyezését, amelyre feladatellátási szerződést kötnek. A tankerület a gyermek óvodáztatásához havi 40 000 Ft támogatással járul hozzá.

A hatóság az ügyben 2020 januárjában tárgyalást tartott, ahol a felek – tekintettel arra, hogy a kérelmező óvodai ellátása immáron biztosított volt, és a megfelelő óvoda kijelölésével elkészült a szakértői vélemény, valamint a tankerület és a befogadó óvoda között a feladatellátási szerződés megkötése folyamatban volt – egyezséget kötöttek. Az egyezségben a tankerület vállalta a feladatellátási szerződés 2020. január – 2020. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó megkötését az óvodát fenntartó alapítvánnyal; vállalta továbbá a kérelmező óvodai ellátásához történő anyagi támogatás nyújtását; a szakszolgálat vállalta a kiválasztott óvoda befogadó intézménykénti kijelölését; a kérelmező pedig kijelentette, hogy mindezen kötelezettségvállalások megvalósulásával kérelmét megfelelően orvosoltnak tekinti és azzal kapcsolatosan az eljárásban az eljárás alá vontakkal szemben további igénnyel nem lép fel.