162/2020

Év
2020
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A vakvezető kutyával közlekedő látássérült kérelmező sérelmezte, hogy kiküldték egy kis étteremből, ahol gíroszt szeretett volna vásárolni, annak ellenére, hogy más vevőket kiszolgáltak. Az eladó azt mondta a kérelmezőnek, hogy nem kérhet ételt; majd a hátát megfogva kitolta a helyiségből. Ez a magatartás nagyon megalázó volt a kérelmező számára.

A felek az eljárás során egyezséget kötöttek, mely szerint az eljárás alá vont elnézést kért a maga és dolgozói nevében a kérelmezőt ért sérelem és kellemetlenség miatt, továbbá kijelentette, hogy tiszteletben tartja az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) rendelkezéseit, és annak betartása érdekében a jövőben alkalmazottaival együtt még nagyobb gondossággal fog eljárni. Ennek megerősítéseképpen vállalta, hogy az egyezség elválaszthatatlan mellékletét képező Nyilatkozatban rögzített jogszabályok – Ebktv., A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet tartalmát megismerteti az alkalmazottaival, akik azt aláírásukkal igazolják.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

A határozat végleges.