125/2019

Év
2019
Védett tulajdonság:
Egyéb helyzet, tulajdonság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A sajátos nevelési igényű gyermek szülője sérelmezte a hatóság előtt, hogy a bepanaszolt intézmény kizárta a gyermeket az oktatásból, illetve a gyermek nem kapta meg a számára a szakértői véleményben meghatározott segítséget, és fejlesztés egy részét sem.

A szülő előadta, hogy a megyei pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye által a gyermek számára kijelölt általános iskola már két-három hét elteltével azt jelezte a szülők felé, hogy a gyermekkel nem bírnak az intézményben, ön- és közveszélyes. Az iskola vitatta a szakértői véleményben foglaltakat, ezért a gyermeket a szülők magánúton vizsgálatra vitték, majd újabb szakértői vélemény is készült, amely azonban ismét a bepanaszolt iskolát jelölte ki a gyermek számára. A tanév második felében az igazgató közölte a szülővel, hogy a gyermek csak 8-tól 10 óráig látogathatja az intézményt „magántanulói jelleggel”. Ennek megfelelően a kérelmező április végétől csak naponta két órát járt iskolába.

A következő tanévben az intézmény kérésére az első hat oktatási napon a gyermek nem volt iskolában, majd egy hét iskolába járást követően az igazgató ismét azt kérte, hogy a gyermek csak két órát töltsön az intézményben. Ezt a szülők nem vállalták. Megkeresték a megyében működő Egységes Pedagógiai Módszertani Intézményt, mellyel a gyermek novemberben tanulói jogviszonyt létesített. Az utóbbi intézményt jelölte ki – hetekkel később – az új felülvizsgálati szakértői vélemény is, amelyben a sajátos nevelési igényt megalapozó diagnózis is módosult.

Az iskola képviselője a hatóság eljárásában előadta, hogy a szülővel valóban megegyezett arról, hogy a gyermek az első tanév áprilisától átmenetileg csak két órát járjon iskolába, ennek azonban súlyos előzménye volt. A gyermek ugyanis agresszívan viselkedett és megütötte a mellé beosztott gyógypedagógiai asszisztenst. Az esetet konzultáción beszélték meg a szülőkkel, pszichiátriai vizsgálatot javasoltak. Az iskolai tartózkodás korlátozására a többi tanuló nyugodt tanuláshoz való jogának biztosítása érdekében került sor.

Az intézmény szerint a gyermek megkapta a szakértői véleményben foglalt fejlesztéseket, erről dokumentációt csatolt, és részletezte a fejlesztések módszereit, igazolta a fejlesztő pedagógusok végzettségét. Hivatkozott a nevelőtestület tagjai által készített feljegyzésekre a gyermekkel kapcsolatos problémákról, arról, hogy viselkedése kiszámíthatatlan, minden előjel nélkül rombol, nem működik együtt a pedagógusokkal. Mindezek miatt rendkívüli szakértői vizsgálatot kezdeményezett az intézmény, a vizsgálat megtörténtéig a gyermek számára külön tanítót alkalmaztak, aki csak vele foglalkozott napi két órában. Úgy vélte az intézmény, hogy mindent megtettek a gyermek integrálása érdekében, normál tantervű iskolaként azonban ennek van egy határa. Hangsúlyozta, hogy az új szakértői vélemény már nem normál tantervű intézményt jelölt ki a gyermek számára.

A felek között az eljárásban egyezség született. Ebben az iskola vállalta, hogy lehetővé teszi a hatóság számára, hogy az intézmény munkatársainak tájékoztató előadást tartson az egyenlő bánásmód követelményéről, a hatóság eljárásáról. A kérelmező gyermek szülője az intézmény vállalását elfogadva kinyilvánította, hogy panaszát ezzel orvosoltnak tekinti.

Az egyezséget a hatóság határozatával jóváhagyta.

(2019. április 18-i döntés)