EBH/128/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Egyéb helyzet, tulajdonság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

A kiskorú kérelmezők törvényes képviselője – a megyei egyenlő bánásmód-referens útján – a gyermekek óvodájával szemben nyújtott be panaszt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. A törvényes képviselő a beadványában előadta, hogy a gyermekeit a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága az előzetes szakértői véleményében sajátos nevelési igényűnek, kevert specifikus fejlődési zavarral rendelkezőknek diagnosztizálta. A kiskorú kérelmezők emellett a becsatolt pszichológiai vélemény szerint egyéb nyelv és beszédzavarral rendelkeznek, továbbá a törvényes képviselő nyilatkozata szerint speciális étkezést (tej-, glutén-, tojás- és szójamentes étkezést) igényelnek. A kiskorú kérelmezők számára a Szakértői Bizottság az eljárás alá vont intézményt jelölte ki óvodaként a befogadó nyilatkozat alapján. Az óvoda vállalta a kiskorú kérelmezők integrált óvodai nevelését. A törvényes képviselő azt panaszolta, hogy az eljárás alá vont intézményben a kiskorú kérelmezők csak napi 4 órát tölthetnek, étkezésük nem megoldott, csoportos foglalkozásokon és az óvodai szervezésű programokon nem vehetnek részt, valamint nem mehetnek az udvarra a társaikkal.

A hatóság eljárást indított az óvodával szemben, amelyre az intézményvezető egyezségkötési ajánlattal válaszolt. A hatósági eljárás során a felek egyezséget kötöttek. Az egyezségben az eljárás alá vont intézmény vállalta a kiskorú kérelmezők óvodai ellátását minden munkanap 8 órától 16 óráig. Vállalta továbbá, hogy a kiskorú kérelmezők részére a szakértői bizottság által kötelezően előírt fejlesztő foglalkozásokat hetente két alkalommal az udvari foglalkozásokon kívüli időben biztosítja. Vállalta a kiskorú kérelmezők részére annak a biztosítását, hogy – a szakértői bizottság által kötelezően előírt fejlesztő foglalkozások időtartama kivételével – az udvaron tartózkodjanak akkor, amikor az óvodás csoporttársaik is ott tartózkodnak, és részt vegyenek az óvodában szervezett programokon.

2018. február 19-i döntésével a hatóság az egyezséget jóváhagyta.

(2018. február 19-i határozat)