EBH/14/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

A súlyosan látássérült – a számítógépet képernyőolvasó szoftverrel használó – kérelmező az eljárás alá vont ügyfeleként autónyeremény betétkönyvet vásárolt. Az eljárás alá vont gazdasági társaság ügyfélszolgálatának szerette volna jelezni, hogy a 2017. júliusi autónyeremény sorsolás eredménye helyett a honlapon továbbra is kizárólag a 2017. júniusi sorsolás nyerteseinek a listája látható. Az eljárás alá vont „akadálymentes” weboldalán azonban azt tapasztalta, hogy a panaszbejelentésre szolgáló online felületen kizárólag torzított karakterlánc (CAPCHA) begépelésével lehet panaszt tartalmazó üzenetet elküldeni, ami képernyőolvasó szoftver használatával nem lehetséges. Kérelmező álláspontja szerint az eljárás alá vont a fogyatékossága (látássérülése) miatt vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, melyen mindkét fél kifejezte nyitottságát egyezség megkötésére. A felek között az eljárás lezárásaként megkötött egyezség keretében az eljárás alá vont vállalta, hogy 2018. április 30. napjáig a kérelmező által is ellenőrizhető módon biztosítja és a jövőben is fenntartja az eljárással érintett panasztételi weboldal egyenlő esélyű hozzáférését. Az egyezség keretében a felek megállapodtak abban is, hogy az eljárás alá vont az egyezség alapján megvalósuló fejlesztés tesztelésére lehetőséget biztosít a kérelmezőnek, aki a tesztelés érdekében az eljárás alá vonttal együttműködik.

2018. áprilisi döntésével a hatóság az egyezséget jóváhagyta