EBH/230/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Egészségi állapot
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

Kérelmező törvényes képviselője előadta, hogy a kérelmezőnek szakorvos által igazolt tejfehérje és tojás érzékenysége van.  Sérelmezte, hogy az eljárás alá vont iskola, illetve önkormányzat a kérelmező számára egészségi állapotával összefüggésben nem biztosítja a tejmentes étkezést. Sérelmezte, hogy az iskola tejmentes étrendjének menüjében az egyes ételek mellett „lm” rövidítés, azaz laktózmentes megjelölés szerepel, ami nem ugyanaz, mint a tejmentesség. Sérelmezte továbbá, hogy a kérelmező étrendjéről étkezési naplót kell vezetnie, de a gyermek napközbeni étkezéséről semmilyen információja nincs.

Az eljárás alá vont iskola az eljárásban úgy nyilatkozott, hogy az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos panaszokról haladéktalanul tájékoztatja a város intézményszolgálatát, illetve – amennyiben azt az intézmény rendelkezésére bocsátják – az étlapot és a tápanyag összetételt az iskolai honlapon valamint az ebédlőben mindenki számára elérhető módon közzéteszi.

Az eljárás alá vont önkormányzat az eljárásban úgy nyilatkozott, hogy az étlapon található „lm” rövidítés valóban a laktózmentes kifejezés rövidítése, azonban az étlapon szereplő tej-tojásmentes sorban valamennyi tejfehérjementes illetve laktózmentes diétában részesülő gyermek esetében egységesen rizsitalt használnak tej, illetve tejtermékek pótlására.

Az ügyben a felek kinyilvánították az egyezségkötésre irányuló szándékukat, majd közöttük egyezség született. Ebben az eljárás alá vont önkormányzat vállalta, hogy az önkormányzati gyermekétkeztetési feladatban érintett valamennyi szervezet és vállalkozás között hatékony kommunikációt kezdeményez és tart fenn folyamatosan meghatározott időponttól kezdve. Vállalta, hogy meghatározott időponttól kezdve információs tájékoztató tábla kerül kihelyezésre valamennyi iskola étkezőjébe az ellátást biztosító, valamint a feladatellátásért felelősök elérhetőségével. Vállalta, hogy meghatározott időpontig kialakítja az ellenőrzés rendszerét, mely keretében a város intézményszolgálata közreműködésével megfelelő gyakorisággal ellenőrizni fogja a gyermekétkeztetésben közreműködő vállalkozások tevékenységét, különös tekintettel a speciális étkezési igény kielégítésére. Vállalta, hogy meghatározott időponttól kezdve folyamatosan biztosítja a város intézményszolgálata közreműködésével, hogy az esetleges étrendváltozásról tájékoztatást kapjanak a speciális étkezési igényű gyermekek, illetve szüleik. Vállalta, hogy biztosítja, hogy meghatározott időponttól kezdve folyamatosan a szülő által biztosított, a nevével felcímkézett, két ételhordóban kerüljön kiszállításra az étel a kérelmező részére, illetve, hogy az ételhordó mellett – személyre szólóan – naponta megtalálható az étel megnevezése (az esetleges változással együtt). Vállalta, hogy meghatározott időponttól kezdve folyamatosan biztosítja, hogy az eljárás alá vont iskola részére hetente megküldésre kerüljön a speciális étrendet tartalmazó étlap.

Az eljárás alá vont iskola vállalta, hogy meghatározott időponttól kezdve folyamatosan biztosítja, hogy az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos szülői panaszok haladéktalanul továbbításra kerüljenek a város intézményszolgálata részére, illetőleg vállalja, hogy az étlapot az intézmény honlapján, illetőleg az iskolai ebédlőben mindenki számára elérhető módon közzéteszi.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

(2018. június 26-i egyezség)