EBH/230/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Egészségi állapot
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

Kérelmező törvényes képviselője előadta, hogy a kiskorú kérelmezőnek szakorvos által igazolt tejfehérje- és tojásérzékenysége van. Sérelmezte, hogy az eljárás alá vont iskola, illetve önkormányzat a kérelmező számára egészségi állapotával összefüggésben nem biztosítja a tejmentes étkezést. Konkrétan azt kifogásolta, hogy az iskola tejmentes étrendjének menüjében az egyes ételek mellett „lm” rövidítés, azaz „laktózmentes” megjelölés szerepel, ami nem ugyanaz, mint a tejmentesség. Sérelmezte továbbá, hogy a kérelmező étrendjéről étkezési naplót kell vezetnie, de a gyermek napközbeni étkezéséről semmilyen információja nincs.

Az eljárás alá vont iskola az eljárásban úgy nyilatkozott, hogy az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos panaszokról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot, illetve – amennyiben azt az intézmény rendelkezésére bocsátják – az étlapot és a tápanyag-összetételt az iskolai honlapon, valamint az ebédlőben mindenki számára elérhető módon közzéteszi.

Az eljárás alá vont önkormányzat az eljárásban úgy nyilatkozott, hogy az étlapon található „lm” rövidítés valóban a „laktózmentes” kifejezés rövidítése, azonban az étlapon szereplő tej-és tojásmentes sorban valamennyi tejfehérjementes, illetve „laktózmentes” diétában részesülő gyermek esetében egységesen rizsitalt használnak a tej, illetve a tejtermékek pótlására, vagyis a biztosított étkezés a tejmentes diétának is megfelel.

Kiderült tehát, hogy nem arról van szó, hogy a gyermek számára nem biztosított a megfelelő étkezés, hanem arról, hogy a szülő erről nem kapott kellő információt.

A felek között az ügyben egyezség született. Az egyezségben az önkormányzat az alábbiakat vállalta:

a) az önkormányzati gyermekétkeztetési feladatban érintett valamennyi szervezet és vállalkozás között hatékony kommunikációt kezdeményez, és azt folyamatosan fenntartja;
b) információs táblát helyez ki valamennyi iskola étkezőjébe az ellátást biztosító, valamint a feladatellátásért felelősök elérhetőségével;
c) kialakítja az ellenőrzés rendszerét, amelynek keretében az önkormányzat az intézményszolgálata közreműködésével megfelelő gyakorisággal ellenőrzi a gyermekétkeztetésben közreműködő vállalkozások tevékenységét, különös tekintettel a speciális étkezési igények kielégítésére;
d) folyamatosan biztosítja az önkormányzat intézményszolgálata közreműködésével, hogy az esetleges étrendváltozásról tájékoztatást kapjanak a speciális étkezési igényű gyermekek, illetve szüleik;
e) biztosítja, hogy a kérelmező részére a szülő által rendelkezésre bocsátott, a gyermek nevével felcímkézett ételhordókban kerüljön kiszállításra az étel, az étel megnevezésének a feltüntetésével;
f) biztosítja, hogy a gyermek iskolája hetente megkapja a speciális étrendet tartalmazó étlapot.

Az iskola vállalta, hogy az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos szülői panaszokat haladéktalanul továbbítja az önkormányzat intézményszolgálata részére, és az étlapot az intézmény honlapján, illetőleg az iskolai ebédlőben mindenki számára elérhető módon közzéteszi.
A szülő az önkormányzat és az iskola vállalásait elfogadta, és az ügyet ezzel lezártnak tekintette.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.