EBH/281/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Foglalkoztatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

A súlyosan hallássérült kérelmező azért fordult a hatósághoz, mert álláspontja szerint az éttermeket üzemeltető cég (munkáltató) részéről, ahová álláshirdetésre jelentkezett, fogyatékossága miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte. A munkáltató először „örömmel” fogadta jelentkezését, amikor azonban a következő interjú kör előtt kérelmező jelezte, hogy hallássérült, a jelentkezését elutasító rövid választ kapott azzal az indokolással, hogy az éttermekben a kollégák és a vendégek biztonsága az elsődleges és előzetes tapasztalataik alapján nem tudnák a kérelmező számára minden esetben biztosítani a biztonságos munkavégzési körülményeket.

A hatóság a bepanaszolt munkáltatót eljárás alá vonta. Az eljárás alá vont nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy a meghirdetett pozíció ellátásának több típusú  munkafolyamat elvégzésére való alkalmasság a feltétele, melyhez a vendégekkel való kommunikáció, illetőleg a gépek hangjelzésének felismerése is követelmény.

A hatóság által az ügyben tartott tárgyaláson a munkáltató elismerte, hogy udvariasabb formában kellett volna kommunikálnia a kérelmezővel. Tekintettel arra, hog mindkét fél kifejezte nyitottságát egyezség megkötésére, így a felek között az alábbi tartalmú egyezség született.

Az eljárás alá vont munkáltató elnézést kért a kérelmezőtől, ha úgy érezte, hogy a felvételi eljárás során a védett tulajdonságára tekintettel megsértette. Az eljárás alá vont munkáltató vállalta, hogy egy megbeszélés keretében felhívja a munkavállalói figyelmét az egyenlő bánásmód követelményének jövőbeni megtartására és ennek megtörténtéről az eljárás alá vont a hatóságot további 45 napon belül tájékoztatja.

2018. májusi döntésével a hatóság az egyezséget jóváhagyta. Eljárás alá vont munkáltató 2018. júliusában igazolta, hogy az egyezségben foglaltaknak eleget tett.