EBH/283/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője az egyik szegregált általános iskolával szemben nyújtott be panaszt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Előadta, hogy a gyermeke a fogyatékossága miatt sajátos nevelési igényű, és a tanulmányait magántanulóként folytatja. Panaszolta, hogy a kiskorú kérelmező az általános iskolában nem kapta meg a magántanulóknak járó heti tíz óra egyéni felkészítést.

A hatóság az általános iskolát eljárás alá vonta, és az ügyben a felek részvételével tárgyalást tartott. A felek a tárgyaláson egyezséget kötöttek. Az eljárás alá vont ebben vállalta, hogy az új szakértői vélemény hatályba lépéséig biztosítja a magántanulóként tanulmányokat folytató kiskorú kérelmező heti 10 órában történő felkészítését.

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

(2018. június 11-i jogerős határozat)