286/2019

Év
2019
Védett tulajdonság:
Egészségi állapot
Diszkrimináció területe
Foglalkoztatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A kérelmező beadványt terjesztett elő az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Előadta, hogy 2016 decemberében daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, ami miatt 2017-ben táppénzen volt. 2018 tavaszán derült ki, hogy a kezelések mellékhatásai következtében 2018 szeptemberétől nem tud dolgozni, ezért egészségügyi alkalmatlanága miatt kérelmezte a felmentését. 2018 szeptemberében személyesen kereste fel az eljárás alá vont munkáltatót. A kérelmező azt sérelmezte, hogy az eljárás alá vont a személyes találkozás alkalmával, egy harmadik személy jelenlétében, az egészségi állapota miatt kezdeményezett felmentés és végkielégítés iránti kérelem előadásánál szóban megfenyegette, megfélemlítette, megalázó helyzetbe hozta őt. Azt is kifogásolta, hogy a munkáltató semmilyen jelét nem mutatta annak, hogy sajnálná az általa alkalmazott sértő közlésmódot.

A kérelmező az egészségi állapotát jelölte meg védett tulajdonságként, amelyet megfelelően valószínűsített.

A kérelem alapján a hatóság eljárást indított, amelyben az eljárás alá vont vitatta a kérelmező panaszában foglaltakat. Sajnálatát fejezte ki a kérelmező betegsége miatt, ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezővel szemben nem tanúsított a kérelmező védett tulajdonságával összefüggő magatartást, és magatartásának nem volt a célja vagy hatása megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen a felek egyezséget kötöttek és kérték a hatóságot, hogy az egyezséget – az alább írt tartalommal - határozatával hagyja jóvá:

1. Az eljárás alá vont sajnálatát fejezte ki azért, mert a kérelmezővel emelkedett hangnemben beszélt a személyes találkozón.

2. Az eljárás alá vont bocsánatot kért a kérelmezőtől, amennyiben a kérelmező úgy érezte, hogy az eljárás alá vont magatartásával megbántotta vagy megsértette az emberi méltóságát.

A kérelmező kijelentette, hogy elfogadja az eljárás alá vont bocsánatkérését, és a panaszát megfelelően orvosoltnak tekinti, azzal kapcsolatban további igénnyel nem lép fel az eljárás alá vonttal szemben.

A felek kijelentették és kölcsönösen megállapodtak abban, hogy jelen ügy kapcsán további követelésük és költségigényük nincs egymással szemben.

Mindezek alapján a hatóság a kérelmező és az eljárás alá vont között kölcsönösen kialakított, a hatóság tárgyalásán megkötött egyezséget jóváhagyta és határozatába foglalta.

Dátum