EBH/287/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

A látássérült kérelmező azért fordult a hatósághoz, mert álláspontja szerint fogyatékossága (látássérültsége) miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a munkáltató részéről, aki 2018. január 2-tól a munkaszerződésében foglalt adminisztrátor munkakörből raktári dolgozó munkakörbe helyezte, a vele történő előzetes egyeztetés nélkül. A kérelmező úgy nyilatkozott, hogy az orvos azt mondta neki, hogy a szemproblémája miatt nem emelhet súlyt. Előadta továbbá, hogy a munkáltató 2018. február végén megvonta tőle a mozgó bér kifizetését, illetve a művezető azt mondta neki, hogy a raktárban nem dolgozhat olyan személy, aki nem emel árut, és három hónapot adott arra, hogy a kérelmező másik munkát keressen.

Az eljárás alá vont munkáltató úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező az üzemorvosi vélemény alapján szemüveggel alkalmas a feladatai ellátására, egyéb korlátozás (pl. hogy nem emelhet) a véleményen nem szerepel. Előadta továbbá, hogy a kérelmezőt nem helyezték át más munkakörbe, jelenleg is adminisztrátorként dolgozik, a munkáltató nem más típusú feladat elvégzésére vagy áru emelésére utasította, hanem kizárólag a csarnokon belül más helyszínen történő munkavégzésre. A mozgó bérrel kapcsolatosan a munkáltató előadta, hogy azt teljesítményösztönző céllal adja munkavállalóinak, azonban a kérelmező munkavégzésével, fegyelmével kapcsolatosan problémák merültek fel, előfordult például, hogy felülbírálta illetve megtagadta felettese utasításának végrehajtását.

A felek között egyezség született, melyben az eljárás alá vont és a kérelmező közös megegyezéssel megszüntették a közöttük fennálló munkaviszonyt, a kollektív szerződésben foglaltak szerint járó végkielégítéssel. Ennek megtörténtéről az eljárás alá vont írásban értesítette a hatóságot.

(2018. április 17-i döntés)