EBH/350/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Egyéb helyzet, tulajdonság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést részben megállapító döntés

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője egy óvodával szemben nyújtott be panaszt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Előadta, hogy az aktivitás- és figyelemzavara miatt sajátos nevelési igényű gyermeke részére a szakértői bizottság a szakértői véleményben heti 11 óra rehabilitációs foglalkozást írt elő. Panaszolta, hogy az eljárás alá vont óvoda az előírt fejlesztésből gyógypedagógus útján csak heti 2 óra foglalkozást biztosított, és a fejlesztés tartalmára vonatkozó javaslatok ekkor sem teljesültek. A szakértői véleményben előírt további fejlesztéseket az óvoda az óvodapedagógusok által tartott csoportos foglalkozás keretében biztosította a kiskorú kérelmezőnek, aki azonban – álláspontja szerint – csak kétszemélyes helyzetben foglalkoztatható.

Az eljárás alá vont óvoda a nyilatkozatában és a hatóság által tartott tárgyaláson elismerte, hogy a gyermek fejlesztését heti 9 órában az óvodai csoportban az óvódapedagógusok végezték, heti 2 órában pedig egyéni fejlesztés keretében a kirendelt gyógypedagógus vagy az óvoda gyógypedagógusa útján biztosította.

A hatóság a szakértői véleményben előírt rehabilitációs foglalkozás értelmezésével kapcsolatban megkereste a szakértői bizottságot. A szakértői bizottság arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek számára az ellátó intézménynek kell gondoskodnia az egészségügyi habilitációs, rehabilitációs foglalkozások biztosításáról, amelyet kizárólag a fogyatékosság típusának megfelelő szakos gyógypedagógus végezhet.

A hatóság döntésében megállapította, hogy az eljárás alá vont óvoda megsértette a kötelező erővel bíró szakértői véleményben foglaltakat. A szakértői vélemény szerint ugyanis a kiskorú kérelmező heti 11 órás fejlesztését egyéni vagy csoportos formában, gyógypedagógusnak kellett volna biztosítania. Az óvoda viszont az eljárás során elismerte, hogy a gyermek számára a rehabilitációs foglalkozásokat csak heti 2 órában tartotta gyógypedagógus. A hatóság ezért megállapította, hogy az eljárás alá vont óvoda megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, a kiskorú kérelmezőt egyéb helyzete (sajátos nevelési igénye) miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte. A hatóság az eljárás alá vont óvodának megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. A hatóság a kérelemnek ezt meghaladó részét elutasította.

(2018. szeptember 24-i jogerős határozat)