EBH/355/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

 

A kérelmező Erzsébet-program keretében – a fogyatékossággal élők számára – meghirdetett pályázaton részesült üdülési támogatásban. Súlyosan látássérült, ezért fogyatékos pályázóknak ajánlott szállodában igényelt szállást, és tájékoztatta az eljárás alá vontat, hogy vakvezető kutyájával érkezik. A szálloda alkalmazottja azonban telefonon értesítette, hogy a kutyát nem viheti magával, mert a bérleti szerződésük szerint háziállat nem tartózkodhat a szállodában.

A kérelem alapján a hatóság eljárást indított. Az eljárás alá vont ügyvezetője elismerte a kérelmező által előadott sérelmet és vállalta érte a felelősséget. Az ügyvezető az eljárás során egyezségi ajánlatot tett. Nyilatkozatában 3 vagy 4 éjszakára kérelmezőnek (vakvezető kutyájával) és partnerének félpanziós vendéglátását vállalta.  

A kérelmező az eljárás alá vont bocsánatkérését elfogadta, azonban az egyezségi tervezetet nem fogadta el és a felajánlott üdülés helyett kártalanítást követelt a szálloda üzemeltetőjétől.  

A hatóság megállapította, hogy az egyezségi kísérlet a felek között nem vezetett eredményre, ezért az ügyben érdemi döntést hozott. Ebben a körben a hatóság megjegyzi, hogy az eljárásában kártalanítás nem kérhető, az a szankcióik között sem szerepelhet, illetőleg nem kötelessége a feleket egyezség keretében pénzfizetésre ösztönözni.

A hatóság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben, fogyatékosságával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és ezzel közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

A hatóság - a jogsértő állapot megszüntetése körében - kötelezte az eljárás alá vontat a 27/2009 (X.13.) SZMM rendelet segítő kutyákra vonatkozó rendelkezésének megismertetésére az alkalmazottak körében. A hatóság döntése arra irányult, hogy a kérelmező esetében megfelelő elégtételt nyújtson, és a jövőben hasonló jogsértés ne fordulhasson elő.

Az eljárás alá vont a megadott határidőn belül igazolta, hogy az alkalmazottai megismerték a segítő kutyákra vonatkozó jogszabályi rendelkezést.

(2018. augusztus 16-i végleges döntés)