EBH/357/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Nem
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

 

Férfi kérelmező panaszolta a hatóság előtt, hogy 2018 májusában magasabb összegű belépődíjat kellett fizetnie egy fővárosi szórakozóhelyen, mint a nőknek. A különbség abban mutatkozott meg, hogy a nők 1000 Ft-os belépődíj mellé 500 Ft értékű, fogyasztásra jogosító kupont is kaptak, eközben a férfiak számára 2500 Ft volt a belépés és kupon nem járt a belépőjegyhez. A kérelmező a hátrány alátámasztásához bemutatta a saját, továbbá a társaságában lévő pár nyugtáját a belépő díjáról, valamint a szórakozóhely honlapjáról kinyomtatott tájékoztatót a belépési feltételekről.

A szórakozóhelyet üzemeltető gazdasági társaság általánosságban vitatta, hogy a kérelmezővel szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmazott volna, azonban érdemben a panaszra nem reagált, az abban foglaltakat nem cáfolta, védekezést nem terjesztett elő, ugyanakkor többször kifejezte egységkötési szándékát, utalva a hatóság egy korábbi határozatára. A kérelmező az egyezségkötési ajánlatot nem fogadta el.

Figyelemmel az eljárásban irányadó bizonyítási szabályokra, a hatóság a kérelmező előadása és a csatolt iratok alapján állapította meg, hogy a kérelmező a kérdéses napon ténylegesen megjelent a szórakozóhelyen, ahol azért fizetett 2500 Ft összegű belépődíjat, mert férfi. Hozzá képest a nők sokkal kedvezőbb feltételekkel, 1000 Ft-os díjjal és 500 Ft értékű ingyenes fogyasztási lehetőséggel léphettek be az egységbe. A szórakozóhely férfi és női vendégei egymással összehasonlítható helyzetben voltak a szolgáltatás igénybevételekor, a megkülönböztetés oka pedig egyértelműen az adott vendég neme volt. Az eljárás alá vont üzemeltető a megkülönböztetést nem mentette ki.

A hatóság megállapította, hogy a kérelmezővel szemben az eljárás alá vont gazdasági társaság a neme miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott. Szankcióként a hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és 400 000 Ft bírságot szabott ki a gazdasági társasággal szemben.

(2018. július 24-i döntés)