EBH/361/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

 

A Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala akadálymentesítésének hiányát egy babakocsival közlekedő személy sérelmezte. A kérelem szerint az épületbe a házasságkötő terem felől be lehet jutni ugyan akadálymentesen, azonban az ügyintézési helyszínekre innen lépcsőkön keresztül vezet az út, tehát azok sem babakocsival, sem kerekesszékkel akadálymentesen nem közelíthetők meg. A kérelmező a hatóság hiánypótlási felhívásának nem tett eleget, így a kérelemre indult eljárást a hatóság megszüntette, egyúttal hivatalból eljárást indított.

Az eljárás alá vont érdemi nyilatkozata szerint a község területén az elmúlt évtizedben igyekeztek pályázati lehetőségeket felhasználni az intézmények átépítésére, felújítására, korszerűsítésére. A községben ennek következtében valamennyi önkormányzati fenntartású és önkormányzati tulajdonú közintézmény akadálymentes (közösségi ház, könyvtár, szociális szolgáltató központ, bölcsőde, óvoda, iskola) a Polgármesteri Hivatal kivételével. Az eljárás alá vont akként nyilatkozott, hogy a rehabilitációs szakmérnök szakvéleménye után az akadálymentesítés folyamatát a Polgármesteri Hivatal épületében is megkezdik.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont önkormányzat nem tett eleget a Polgármesteri Hivatal épületének vonatkozásában az akadálymentesítés jogszabályi előírásainak, ezzel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét a fogyatékossággal élő és a mozgásukban korlátozott személyekkel szemben. A hatóság kötelezte az eljárás alá vont önkormányzatot, hogy szüntesse meg a jogsértő állapotot, és legkésőbb 2018. május 31. napjától biztosítsa a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítését, valamint az ott nyújtott szolgáltatások akadálymentes igénybevételét.

A hatóság kötelezte továbbá az eljárás alá vontat arra, hogy a határidő lejárát követő 8 napon belül a hatóság felé megfelelően igazolja a teljesítés megtörténtét.

Az eljárás alá vont a határidő lejárta előtt fényképekkel igazolta, hogy a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése elkészült.

 (a 2017. szeptemberi döntés jogerős és végrehajtható)