EBH/36/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Nemi identitás
Diszkrimináció területe
Szociális biztonság
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

A hatóság eljárását kezdeményező kérelmező felkereste a bepanaszolt rendelőintézet urológiai szakrendelését azért, hogy a nem- és névváltoztatási ügyintézéséhez orvosi szakvéleményt kérjen. A férfiként született, transznemű nő kérelmező nemváltoztatási műtétnek kívánta magát alávetni, illetve hivatalos iratain is szerette volna a nevét és a nemét megváltoztatni. A kérelmezőt megvizsgáló orvos azonban a fenti ügyintézéshez szükséges orvosi iratot a kérelmező részére nem állította ki, valamint a vizsgálatot követően a kérelmezőhöz a nemi identitásával összefüggő kijelentéseket intézett (például azt mondta, hogy ha az ő fia ilyet tenne, szégyenkezne miatta, illetve az alkarjára mutatva közölte, hogy a kérelmező „ennyi erővel a karján is csináltathatna egy lyukat”, a kialakítandó nemi szerv ugyanis teljesen érzéketlen lesz). A kérelmező álláspontja szerint a bepanaszolt rendelőintézet azzal, hogy az urológiai vizsgálatát elvégző orvos a név-, és nemváltoztatáshoz szükséges orvosi iratot a részére nem adta ki, valamint azzal, hogy az asszisztens jelenlétében a nemi identitásával kapcsolatos megalázó kijelentéseket tett, vele szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott, valamint megvalósította a zaklatás tényállását.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelynek során tanúként hallgatta meg a vizsgálatot végző orvost, illetve az akkor szolgálatot teljesítő asszisztenst.

A tárgyaláson a felek (a rendelőintézet és a kérelmező) egyezséget kötöttek, amelynek keretében a rendelőintézet elnézést kért a kérelmezőtől, ha az urológiai szakrendelésen való megjelenése alatt, illetve a szakorvosi vizsgálat során úgy érezte, hogy sérelem érte őt. A rendelőintézet vállalta, hogy a saját honlapján elhelyezi az egészségügyi dolgozóknak szóló tájékoztató anyagok között a felek által közösen elkészített, a transznemű páciensekkel kapcsolatos bánásmód javasolt gyakorlatáról szóló tájékoztató anyagot, amely általános iránymutatást nyújt az urológusoknak, illetve az egészségügyi dolgozóknak a transznemű személyek emberi méltóságát tiszteletben tartó bánásmódról. A rendelőintézet vállalta azt is, hogy írásban kezdeményezi az egyezségben megnevezett urológiai szakfolyóirat szerkesztőségénél, hogy a fent hivatkozott tájékozatót (cikket) a szakfolyóirat lehetőleg a soron következő lapszámában jelentesse meg. Az eljárás alá vont vállalta továbbá a szóban forgó folyóiratban a megjelenéssel kapcsolatban felmerült költségek viselését. Amennyiben a szakfolyóirat  a cikket módosítását kéri, a felek vállalták, hogy abban kölcsönösen együttműködnek.

2018. februári döntésével a hatóság az egyezséget jóváhagyta.