EBH/381/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Egyéb helyzet, tulajdonság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője – a megyei egyenlő bánásmód-referens útján – a gyermeke általános iskolájával szemben nyújtott be panaszt a hatósághoz. Előadta, hogy a kiskorú kérelmező a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakértői véleménye szerint sajátos nevelési igényű, diagnózisa az aktivitás és a figyelem zavarai. A kiskorú kérelmező számára a szakértői vélemény jelölte ki a panaszolt alapítványi általános iskolát. A szakértői vélemény azt javasolta, hogy a kiskorú kérelmező a 2017/18-as tanévben magántanulóként folytassa a tanulmányait a többségi általános iskolájában, a tanév végéig történő fokozatos visszaintegrálás mellett. A törvényes képviselő a kérelmében azt sérelmezte, hogy az általános iskola nem integrálta vissza a kiskorú kérelmezőt az osztályba. Előadta még, hogy az általános iskola alapító okiratában és pedagógiai programjában szerepel a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése, ellátása.

A hatóság eljárást indított az általános iskolával szemben, aki előadta, hogy a szakértői vélemény az iskola számára tanév végéig történő visszaintegrálást írt elő, heti 10 óra felkészítés biztosításával. Nyilatkozott arról is, hogy a kiskorú kérelmező a tanév utolsó hetének délelőttjeit már az osztályban tölthette.  Az általános iskola igazgatója arról is nyilatkozott, hogy egyezséget szeretne kötni a törvényes képviselővel.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen az ügyfelek egyezséget kötöttek. Az egyezségben az általános iskola vállalta, hogy a kiskorú kérelmező a 2018/19-es tanévben 2018. szeptember első hetében 2 napot, második hetében 3 napot, harmadik hetében 4 napot tölt az oktatási intézményben. A kiskorú kérelmező teljes integrációja az iskolába 2018. szeptember 24-től valósul meg.

 (2018. augusztus 13-i jogerős határozat)