391/2019

Év
2019
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

A törvényes képviselő panaszában előadta, hogy a sajátos nevelési igényű, nem osztályozott mentális retardációban szenvedő kiskorú kérelmező beiratkozását az eljárás alá vont bölcsőde annak ellenére utasította el, hogy a nevelési intézményt szakértői vélemény jelölte ki a gyermek napközbeni ellátására. Az eljárás alá vont először azért nem fogadta a kiskorú kérelmezőt, mert az egyik, tűzkárt szenvedett kerületi bölcsődébe járó gyermekek ellátását kellett megoldania. Később azzal utasította el a kiskorú kérelmező felvételét, hogy a bölcsődei teszthét tapasztalatai alapján nem tudja biztosítani a még járásképtelen gyermek állandó felügyeletét. Az eljárás alá vont azzal is védekezett, hogy a bölcsődei befogadó nyilatkozatot a gyermek korábbi szakértői véleményében foglalt diagnózisa alapján állította ki. Jelezte továbbá, hogy kezdeményezte a szakértői bizottságnál a szakvélemény rendkívüli felülvizsgálatát.

A hatóság döntésében megállapította, hogy a gyermek felvételét elutasító intézkedésnek tárgyilagos mérlegelés szerint nem volt észszerű indoka. A hatóság nem fogadta el észszerű indoknak azt sem, hogy az eljárás alá vontnak egy másik bölcsődébe járó gyermekek ellátását is biztosítania kellett, sem pedig a bölcsődének a próbahét tapasztalataira való hivatkozását. A hatóság álláspontja szerint az eljárás alá vont a kötelező erővel bíró szakértői vélemény alapján nem mérlegelhette volna a kiskorú kérelmező bölcsődei felvételét.

A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és a kiskorú kérelmezővel szemben a fogyatékossága mint védett tulajdonsága miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg azzal, hogy a kötelező erővel bíró szakértői véleményben foglaltak ellenére az abban meghatározott időponttól nem biztosította a bölcsődei ellátását. A hatóság szankcióként az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.

Dátum