EBH/401/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Életkor
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

Kérelmező törvényes képviselője előadta, hogy az eljárás alá vont oktatási intézmény, illetve önkormányzat felső tagozatos fogyatékos gyermeke részére életkora, fogyatékossága miatt nem biztosított lehetőséget a nyári napközis táborban való részvételre.

Az eljárás alá vontak az eljárásban arra hivatkoztak, hogy a kérelmező nem jelentkezett a napközis táborba, illetve, hogy a tábort azért kizárólag alsó tagozatos tanulók számára szervezték, mert a kerületi nyári iskola-felújítások miatt kevesebb volt a férőhely.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen a felek kinyilvánították az egyezségkötésre irányuló szándékukat, majd közöttük egyezség született. Ebben az eljárás alá vontak kérelmezőtől bocsánatot kértek és sajnálatukat fejezték ki a kialakult helyzet miatt. Vállalták továbbá, hogy meghatározott időpontig lehetővé teszik, hogy a hatóság munkatársa az oktatási intézmény dolgozói, valamint az önkormányzat iskolákkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője számára tájékoztató előadást tartson az egyenlő bánásmód követelményével összefüggő jogszabályi környezetről és a hatóság joggyakorlatáról, különös tekintettel az oktatás területén előforduló esetekre.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

(2018. szeptember 18-i egyezség)