EBH/410/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Egészségi állapot
Diszkrimináció területe
Egészségügy
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

Kérelmező előadta, hogy a középső ujját ért darázscsípést követően észlelt allergiás tünetek miatt felkereste az eljárás alá vont kórházat. Miután az ellátása során az őt kezelő orvosnak beszámolt arról, hogy szorongása leküzdése érdekében nyugtatókat szed, az orvos hangneme, bánásmódja bántó volt, az ott-tartózkodása során lefogták, levetkőztették, az orvos pszichiátriai vizsgálatra kényszerítette. Álláspontja szerint a fenti bánásmódra a vélt egészségi állapota (vélt pszichikai betegsége) miatt került sor. Nyilatkozott arról is, hogy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (AJBH) is nyújtott be panaszt.

Az eljárás alá vont kórház a kérelmező által előadott tényeket nem vitatta, arra hivatkozott, hogy az AJBH-hoz benyújtott panasz alapján teljes körű vizsgálatot folytatott, amelynek során az ellátást végző orvos vonatkozásában több szakmai és etikai szabálysértést is feltártak, az orvos írásbeli figyelmeztetésben részesült. Nyomatékosan felhívták továbbá a kórház érintett szervezeti egységénél dolgozók figyelmét az esetre, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló helyzetek és a betegeket megillető jogok teljes mértékben érvényesüljenek.

Az eljárás során a felek nyitottnak mutatkoztak egyezségkötésre, azonban közöttük egyezség nem jött létre tekintettel arra, hogy a kérelmező nyilvános bocsánatkérést is indokoltnak tartott volna. Az ellátást végző orvos bocsánatkérő levelét nem tartotta megfelelőnek, sérelmezte továbbá, hogy az eljárás alá vont kórház által lefolytatott vizsgálatról nem kapott számára megfelelő részletességű tájékoztatást.                                   

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont kórház azzal, hogy az ellátást végző orvos a kérelmező lefogásával, levetkőztetésével, illetve pszichiátriai vizsgálatra kényszerítetésével nem a jogi és etikai normáknak megfelelően járt el, a kérelmezőt vélt egészségi állapota miatt közvetlenül hátrányosan megkülönböztette.

(2018. szeptember 5-i döntés)