EBH/41/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Anyaság (terhesség), apaság
Diszkrimináció területe
Foglalkoztatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

 

A kérelmező panaszában azt kifogásolta, hogy a munkáltató nem korrigálta a munkabérét, amikor három év GYES után ismét munkába állt. Tudomása volt arról, hogy a kollégái fizetése a távollétük alatt emelkedett. Jelezte a problémát a munkáltatónak, azonban megoldás nem született. Név szerint megjelölte azokat a munkatársakat, akikkel összehasonlítható helyzetben van és többet keresnek nála. Csatolta a gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, a munkaszerződését, és a munkáltatóval a fizetésemeléssel kapcsolatban folytatott levelezését. Előadta, hogy tanulmányi szerződés alapján tanulmányi költség tartozása áll fenn, amit munkahely változtatás esetén meg kell fizetnie, ezért nem tud másik munkahelyet keresni.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, melynek eredményeképpen a felek egyezséget kötöttek. Megállapodtak a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésében úgy, hogy a munkáltató a munkaviszony hátralévő két hónapjára a kérelmezőt a munkavégzés alól felmenti. A munkáltató kötelezettséget vállalt a kérelmező és a kollégák bére közötti különbözet megfizetésére, és elengedte a tanulmányi szerződés alapján a kérelmezővel szemben fennálló követelését.

A felek költségigényt nem támasztottak és az ügyet az egyezséggel lezártnak tekintették.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.