EBH/490/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője az egyik települési önkormányzat polgármesterének intézkedését panaszolta az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt. Előadta, hogy 2018 júliusában a település főterére behajtási engedély iránti kérelmet nyújtott be a polgármesterhez, mivel autista gyermeke abba az óvodába jár, amelynek a főbejárata a főtérről közelíthető meg. Beszámolt arról, hogy a kiskorú kérelmező állapota miatt rendelkezik mozgáskorlátozott igazolvánnyal. Panaszolta, hogy a polgármester a behajtási engedély iránti kérelmét elutasította, ezáltal az oktatási intézményt a gyermekével nem tudja akadálymentesen megközelíteni.

A hatóság eljárást indított a település önkormányzatával szemben, majd az ügyben a felek részvételével helyszíni szemlét tartott. A felek a helyszíni szemlét követően egyezséget kötöttek egymással. Az eljárás alá vont ebben vállalta, hogy a kiskorú kérelmező szállítása céljából 1 db –rendszámmal és a gépkocsi típusával megjelölt – gépkocsi behajtását engedélyezi a főtérre tanítási napokon a 2018-2019-es tanévben. A kérelmező vállalta, hogy amennyiben a további tanévekben is kéri a behajtási engedély megadását, akkor a tanév kezdetét megelőzően a kérelmét felülvizsgálat céljából ismételten benyújtja a polgármesteri hivatalhoz.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

(2019. január 14-i jogerős határozat)