EBH/553/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Bőrszín
Nemzetiséghez tartozás
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

Kérelmezők előadták, hogy társaikkal együtt szórakozni kívántak az eljárás alá vont által üzemeltetett szórakozóhelyen, azonban roma származásukra és bőrszínűkre tekintettel a „kidobó” nem engedte be őket.

Az eljárás alá vont arra hivatkozott, hogy a kérelmezők által panaszolt eseményről nincs tudomása. Hangsúlyozta, hogy kidobó embert, biztonsági őrt nem alkalmaz, a beengedő tevékenységet az ügyvezető végzi.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen a felek kinyilvánították az egyezségkötésre irányuló szándékukat, majd közöttük egyezség született. Ebben az eljárás alá vont a kérelmezőktől bocsánatot kért és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Vállalta, hogy meghatározott időpontig felhívja a munkatársai figyelmét arra, hogy a szórakozóhelyre való belépés engedélyezése az ügyvezető hatáskörébe tartozik, az nem sértheti az egyenlő bánásmód követelményét. Vállalta továbbá, hogy az erről készült jegyzőkönyvet a hatóság részére meghatározott időpontig megküldi.

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

(2018. december 18-i egyezség)