EBH/71/2012

Év
2012
Védett tulajdonság:
Politikai vagy más vélemény
Diszkrimináció területe
Foglalkoztatás
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés


Kérelmező álláspontja szerint a polgármester, átsugárzó védett tulajdonságával - politikai vagy más véleményével – összefüggésben, hátrányosan megkülönböztette azzal, hogy a létszámhiány enyhítésére - bár lehetősége volt - nem írt ki gyakornoki pályázatot és megakadályozta ezzel kérelmező esetleges elhelyezkedését az önkormányzatnál.

A hatóság elfogadta kérelmező védett tulajdonságát, mert a kérelemből megállapítható volt, hogy az önkormányzat működése, döntéshozatala során rendszeresen adódtak olyan helyzetek, amikor kérelmező édesapja mint önkormányzati képviselő és alpolgármester a település érdekében a polgármester szándékaitól eltérő, annak érdekeit nem szolgáló javaslatokat tett, melynek következtében konfliktusok alakultak ki az alpolgármester és a polgármester között.

A hatóság a polgármestert, mint az önkormányzat hivatalos szervét eljárás alá vonta, aki érdemi nyilatkozatában előadta, hogy 2010 decemberétől 2 fő előnyugdíjazását kérte és a prémium évek programban vesz részt, így az önkormányzatnál  két álláshely betöltetlen. A két státusz betöltése csak 2012 júliusától lehetséges, ezért  gyakornoki állásra pályázatot nem írtak ki. Álláspontja szerint nem sértette meg az  egyenlő bánásmód követelményét kérelmező védett tulajdonságával összefüggésben, mert a  gyakornoki pályázat kiírása meg sem történt, így kérelmezőnek másokkal nem kellett megmérettetnie magát, tehát nem volt, akivel szemben joghátrányt szenvedett volna. A  kérelemben jelzett képviselő-testületi ülés után a kérelmező gyakornoki alkalmazásával  kapcsolatban elhangzottakról úgy nyilatkozott, hogy ő szó szerint azt mondta, hogy: „nem, mert a Te lányod, hanem mert nem veszünk fel senkit”.

Kérelmező a továbbiakban előadta,  hogy a gyakornoki pozíció - szemben az érdemi nyilatkozattal - nem elvi lehetőségként  merült fel, hiszen azt a képviselő-testület is megvitatta, melyet megelőzően a polgármester  megkereste az illetékes minisztériumot, mivel az önkormányzatnál foglalkoztatott  köztisztviselők létszáma az ellátandó feladatokhoz képest kevésnek bizonyult. A minisztérium  a létszámbővítéshez nem járult hozzá, azonban javasolta, hogy a 2012 júliusáig terjedő  időszakot ösztöndíjas foglalkoztatás keretében gyakornok segítségével hidalják át. Kérelmező  előadta továbbá, hogy „falusi viszonyok között” nyilvánvaló, hogy kinek milyen végzettsége  van - pályakezdő igazgatásszervező helyben rajta kívül nem volt - ezért egyértelmű volt,  hogy a minisztérium által javasolt gyakornoki álláshelyre ki kerülhet szóba. A kérelmező által  csatolt képviselő-testületi jegyzőkönyvből egyértelműen kiderült, hogy az önkormányzat  komoly létszámgondokkal küzdött. A jelenlévő képviselők jegyzőkönyvben rögzített  nyilatkozataiból megállapítható volt, hogy támogatták a gyakornoki pályázat kiírását, mivel  gyakornok alkalmazása enyhítette volna az önkormányzat köztisztviselőinek leterheltségét, minimális költsége lett volna, ráadásul egy helybeli fiatal elhelyezkedését támogatták volna  vele. Az eljárás alá vont polgármester azonban a gyakornoki pályázat kiírásához nem járult hozzá.

A  képviselő-testület több tagja értetlenkedésének adott hangot a képviselő-testületi ülés  jegyzőkönyvében, hogy a polgármester és az alpolgármestere közötti személyes viszály miatt  nem kerül sor a gyakornoki pályázat kiírására. A képviselő-testületének tagjai  az eljárás során írásban nyilatkoztak arról, hogy eljárás alá vont a létszámhiány enyhítésével  sokáig egyetértett, majd miután felmerült, hogy kérelmező - az alpolgármester lánya -  eséllyel pályázhat a gyakornoki munkakörre, mereven elzárkózott a létszám bővítéstől, melynek indokaként úgy nyilatkozott, hogy „régen is túlóráztak a kollégák”; „majd  decemberben kapunk egy létszámot, majd elleszünk valahogy”; „szó sem lehet róla, azért, mert az alpolgármestere lánya”.

A hatóság az eljárás alá vont kimentését (nincs összehasonlítható csoport, a hivatal nem küzd létszámhiánnyal) nem fogadta el, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a  képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, a képviselő-testület tagjainak nyilatkozata, eljárás  alá vont minisztériumnak írt kérelme, eljárás alá vont egymásnak ellentmondó nyilatkozatai, különös tekintettel a túlmunkára, illetve arra vonatkozó nyilatkozatára, hogy nem volt tudomása arról, hogy kérelmező a hivatalban kívánt dolgozni – megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét kérelmező átsugárzó védett tulajdonságával (édesapja más véleményével) összefüggésben, és közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott, amikor a  gyakornoki pályázatot nem írta ki.

A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a hatóság mérlegelte azt a tényt, hogy eljárás alá vont az eljárás során egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett, és a pályázat kiírását annak ellenére nem látta indokoltnak, hogy hivatala több tagja felhívta annak szükségességére figyelmét. A hatóság megállapította, hogy jelen esetben a megelőző, visszatartó hatás eléréséhez a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltásán túl, szükséges a határozat nyilvánosságra hozatala is.

A hatóság határozata jogerős és végrehajtható.