EBH/75/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Közszolgáltatás
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

 

A kérelmező meghatalmazottja a panaszában előadta, hogy a kérelmező mozgássérült, két könyökmankóval és gyógycipőben jár. Elmondta, hogy Püspökladányban a vasútállomást felújították, de az nem akadálymentes, a vágányokhoz 20 lépcső vezet fel. A kérelmező ezért csak úgy tud vonattal utazni, ha az utazása előtt két nappal ezt előre jelzi a megrendeles@mav-start.hu címre. Elmondta, hogy ha a lift rossz, akkor a vasútállomáson az I. vágányra érkeztetik a vonatot. A kérelmező az utazási szándékát időben jelezte elektronikus úton. Értesítést kapott, hogy a kérését fogadták. A kérelmező a meghatalmazottal a jelzett napon kiment a vasútállomásra, majd a lifttel a -1 emeletre. Amikor fel akartak menni a IV. vágányra, észlelték, hogy a lift nem működik. A kérelmezőt a meghatalmazottja vitte fel a húsz lépcsőn a IV. vágányhoz. Amikor a meghatalmazott megkérdezte, hogy miért nem érkeztették a szerelvényt az I. vágányra azt a tájékoztatást kapta, hogy a vasútállomást nem értesítették arról, hogy a vonaton mozgássérült fog utazni.

A kérelem alapján a hatóság eljárást indított. Az eljárás alá vont arról nyilatkozott, hogy a szóban forgó szerelvényt azért nem érkeztették az I. vágányra, mert a mozgáskorlátozott utazásról szóló megrendelést az illetékes forgalmi vonalirányító nem továbbította a vasútállomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének. A vonat ezért a technológia szerinti IV. vágányra érkezett. Az eljárás alá vont arról is tájékoztatta a hatóságot, hogy a felvonó (L3) 2017. november 6. óta nem működik a szünetmentes tápegység meghibásodása miatt, amit jeleztek a javítást végző vállalkozónak.

A hatóság megállapította, hogy a kérelmező az eljárás során megfelelően valószínűsítette a védett tulajdonságát és az őt ért hátrányt, valamint a védett tulajdonság és a hátrány közötti okozati összefüggést, mivel a kérelmező a fogyatékossága, mozgássérültsége miatt nem tudta – az előzetes bejelentés ellenére – a vasúti személyszállítási szolgáltatást akadálymentesen igénybe venni.

A hatóság megállapította, hogy a fenti tényállásra és az alkalmazott jogszabályokra figyelemmel a kérelem alapos. Az eljárás alá vont illetékes forgalmi vonalirányítója a mozgáskorlátozott utazásról szóló megrendelést nem továbbította a vasútállomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének. Emellett a vasútállomáson a felvonó (L3) a szünetmentes tápegység meghibásodása miatt 2017. november 6. óta nem működött, a kérelmező ezért nem tudott felmenni lifttel a IV. vágányra érkező szerelvényhez. A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, mert nem biztosította számára az akadálymentes utazás feltételeit. A kérelmező ezért önállóan és akadálymentesen nem tudta igénybe venni a vasúti személyszállítási szolgáltatást, a meghatalmazottja segítsége nélkül fel sem tudott volna szállni a szerelvényre. A kérelmezőt ezért a fogyatékossága (mozgásszervi fogyatékosság) miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte. A kérelmezőnek emellett az Alaptörvény II. cikkében biztosított emberi méltósághoz való joga is sérült azzal, hogy a vasúti személyszállítási szolgáltatást nem tudta önállóan igénybe venni, és a felnőtt kérelmezőt a meghatalmazottjának (édesanyjának) kellett felvinnie a lépcsőkön a IV. vágányra érkező szerelvényhez.

A hatóság szankcióként az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, és elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését azzal, hogy az eljárás alá vont legkésőbb 2018. március 31-ig a vasútállomáson javíttassa meg a felvonót, továbbá 100.000 forint bírságot is kiszabott.

 (2018. március 2-i jogerős határozat)