EBH/91/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

Két mozgáskorlátozott személyeket tömörítő egyesület közérdekű igényérvényesítéssel fordult a hatósághoz, mert Székesfehérvár, Gárdony, és Agárd vasútállomásain a mozgáskorlátozott személyek akadálymentes közlekedését szolgáló liftek nem üzemelnek. A kérelmezők álláspontja szerint az üzemeltető a liftek karbantartására nem fordít kellő figyelmet és ezzel megnehezíti, ellehetetleníti a mozgáskorlátozott személyek közlekedését. A kérelmezők szerint az eljárás alá vont – az általa közérdekű igényérvényesítés keretében képviselt pontosan meg nem határozható számú mozgássérült személlyel szemben – megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, majd a felek az alábbi tartalommal egyezséget kötöttek:

 • A felek rögzítik, hogy az eljárás a Székesfehérvári, a Gárdonyi és az Agárdi vasútállomásokon található, akadálymentes közlekedést biztosító felvonók (továbbiakban: felvonók) gyakori üzemképtelensége miatt indult. Rögzítik továbbá, hogy a felvonók karbantartására vonatkozó szerződés 2017. 11. 30-án hatályát vesztette. A 2017.12.01-től hatályos új szerződés szigorúbb és szabályozottabb, valamint a hibabejelentések gyors átadása érdekében a MÁV gyors és hatékony jelzőrendszer fejlesztését indította el.
 • A felek megállapodnak, hogy a MÁV továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet a mozgáskorlátozott utasok akadálymentes utazására és mindent elkövet, hogy a szolgáltatásaihoz az utasok egyenlő eséllyel hozzáférhessenek. Ennek érdekében a MÁV akadálymentesítési munkacsoportot hozott létre 2017. március hónapban szervezeti keretein belül, amely a MÁV Akadálymentesítési Stratégiájának felülvizsgálja, és Akadálymentesítési Programot készít.
 • A MÁV és a kérelmezők megállapodnak abban, hogy a 2. pontban meghatározott munkában a kérelmezők aktívan részt vesznek, részt vesznek a munkacsoport ülésein, becsatornázzák a fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű utasok észrevételeit, tapasztalatait, valamint véleményezik a készülő Stratégiát, illetve Programot.
 • A felek megállapodnak abban, hogy a jövőben is együttműködnek, melynek keretében a következőket vállalják:
  a) kölcsönösen tájékoztatják egymást a vasúti szolgáltatással kapcsolatos tapasztalataikról, ennek érdekében évente közös megbeszélést tartanak, ahol megosztják egymással tapasztalataikat, javaslataikat,
  b) a MÁV vállalja, hogy a tervezett akadálymentesítésre vonatkozó adatbázis létrehozását követően:
  ba) az elektronikus felületein tájékoztatja a csökkent mozgásképességű utasokat az egyes állomásainak akadálymentes használhatóságáról;

  bb) biztosítja az egyértelmű statikus utas tájékoztatást, annak érdekében, hogy a csökkent mozgásképességű utasok az állomáson információt kapjanak az akadálymentes útvonalakról, az egyes peronokhoz történő akadálymentes kijutásról; (pl. irányjelzők, piktogramok, térképek)
 • A kérelmezők vállalják, hogy
  ca) segítséget nyújtanak a fogyatékos embereket érintő jogszabályok jogértelmezéséhez, a fogyatékossági fogalmak értelmezéséhez;
  cb) segítséget nyújtanak olyan képzési anyagok kidolgozásához, amelyeken keresztül a MÁV dolgozói a segítést szakszerűbben, az emberi méltóságot is figyelembe véve nyújtják;
  cc) tagszervezeteiken keresztül közreműködnek az egyes állomások akadálymentesítési szempontból történő felmérésében;
  cd) szakértőiken, vagy tagszervezeteiken keresztül - akadálymentesítési szempontok mentén - véleményezik az egyes beruházásokat;
 • c) a felek vállalják, hogy kommunikációjuk és tevékenységük fókusza a fogyatékos emberek egyenlő esélyű és biztonságos hozzáférésén van, miközben segítik egymás munkáját, és különös tekintettel elősegítik az utasok tájékoztatását.

2018. januári döntésével a hatóság az egyezséget jóváhagyta.