TÁMOP–5.5.5/08/1 - Zárókiadvány

Tisztelt Olvasó!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) TÁMOP–5.5.5. projektjének projektgazdájaként nagy örömmel és elégedettséggel ajánlom figyelmükbe a zárókiadványt, ami egy közel hatéves munkafolyamatot kíván modellezni, a kívülállók számára is lekövethetővé és értékelhetővé tenni. A diszkrimináció elleni küzdelem, a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése során az EBH alaptevékenysége és a projekt aktivitásai elválaszthatatlanul összekapcsolódtak, hiszen az Egyenlő Bánásmód Hatóság működésének tíz évéből hat évig munkálkodott a projektfeladatok megvalósításán, illetve a projekt nyújtotta lehetőségek kiaknázásán.
Az alig négy éve létrejött, új, ismeretlen, kis létszámú, de széleskörű jogosítványokkal, országos hatáskörrel rendelkező antidiszkriminációs államigazgatási szervnek erősödésre, láthatóságra és elismertségre volt szüksége 2008-ban, amihez a projekt fejlesztései, kommunikációs és oktatási tevékenysége hozzá is segítette, évről évre, növekvő mértékben.
A jogorvoslathoz való hozzáférés lehetőségét az egyenlő bánásmód sérelmének gyanúja esetén országosan és helyi szinten tette elérhetővé a vidéki referensi hálózat létrehozása 2009-ben, ami európai szinten is figyelemreméltó jó gyakorlat.
A háromnapos akkreditált jogi és érzékenyítő képzés 2010-től közel kétezer résztvevő számára tette érthetőbbé, munkájában és a mindennapi életben használhatóvá az antidiszkriminációs fogalmakat és szabályokat, felismerhetővé a diszkrimináció különböző formáit. A projektelőrehaladás során a 2011 és 2012 években társadalomtudományi kutatásokra, workshopokra és tapasztalatátadó tanácskozásokra került sor, a folyamatos képzési tevékenység mellett.
A projekt ötödik éve a kommunikáció, az országos kampány és a kiadványok éve volt, a 2014-es projektidőszak pedig a pályázatok és a projekteredmények megosztásának az éve lett.
Szeretnék köszönetet mondani és elismerésemet kifejezni a projektet lebonyolító TÁMOP Programiroda vezetőjének és munkatársainak. Külön köszönet az EBH jogászainak, akik napi hatósági munkájuk mellett a projekt oktatási tevékenységében is komoly feladatot végeztek és a hatóság minden dolgozójának, aki a projekt végrehajtásában segítséget nyújtott.

Tisztelt Olvasó!
A beszámoló a 2009–2014 időszak minden olyan projekteseményét, adatát, produktumát és tárgyiasítható elemét tartalmazza, amelynek végrehajtása és létrehozása a projekt céljainak valóra válását szolgálta.

Dr. Honecz Ágnes, elnök