Kutatások

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási programjában a hátrányos megkülönböztetés különböző megjelenési formáit vizsgálja és a diszkriminációs mechanizmusok mintázatait tárja fel. 

A hatóság a kutatási eredmények közzétételével és terjesztésével a diszkrimináció felismerését és a jogtudatosság fejlesztését támogatja, szakmai párbeszédet inspirál és további kutatásokat ösztönöz.

A kutatási eredményeket összefoglaló elemzések az aktuális folyamatokon túl olyan trendeket és tendenciákat mutatnak be, amelyek a diszkrimináció csökkentésére és a társadalmi szemléletformálásra irányuló stratégiák megalapozására alkalmasak.   

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kutatások eredményeit a hátrányos megkülönböztetés eseteinek megelőzését célzó intézkedéseiben érvényesíti. Az elektronikusan elérhető tanulmányok, elemzések, adatbázisok tulajdonosa az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A kutatási tartalmak felhasználása a forrás megfelelő hivatkozásával lehetséges.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási programja 2010-2019.

A hatóság hét társadalomtudományi kutatásából 2010. és 2014. között négy vizsgálta a hátrányos megkülönböztetést eredményező gyakorlatokat és ok-okozati összefüggéseket a munka világában, valamint a szolgáltatások (ide értve a közszolgáltatásokat is) igénybevétele során, különösen a nők, a romák és a fogyatékos emberek védett csoportjainak tapasztalatain keresztül.

Két további összefüggő kutatási program egyike a közigazgatás kirekesztő mechanizmusait tárta fel, a másik a társadalmi kirekesztettség felszámolását célzó közigazgatási gyakorlatot vizsgálta.

Önálló kutatási program mérte és elemezte az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság szintjeit, illetve az egyéni és társadalmi diszkriminációval kapcsolatos tapasztalatokat 2010-ben és 2013-ban két hullámban 1000 fős országos reprezentatív mintán és 3x200 fős almintán. A kutatás azt vizsgálta, hogy a diszkrimináció áldozatai, illetve elkövetői ismerik e a jogaikat és kötelességeiket, tudatosan, vagy tudattalanul tesznek vagy tűrnek. 

A hatóság 2017-ben adott megbízást a jogtudatosság vizsgálatára irányuló kutatás 3. hullámának, majd 2019-ben a 4. kutatási hullám lebonyolítására. Az eredményeket bemutató tanulmányok tartalmazzák a négy kutatás adatbázisainak összehasonlító elemzését, valamint bemutatják a 2010-2019 közötti diszkriminációs folyamatokat és mintázatokat is.    

Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című akkreditált képzés tananyagát az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2010-ben készítette el, hogy a témakör bevezetését inspirálja és támogassa a köznevelés és a felsőoktatás rendszereiben. Az elektronikusan is elérhető tananyagra épülő, 2010. és 2013. között lebonyolított 80 képzés hallgatóinak körében végzett kutatás mérte a résztvevők jogtudatosság-változásának a képzés hatására bekövetkezett mértékét és annak összefüggéseit. A hatóság tananyagára épülő „Az egyenlő bánásmód érvényesítése a tisztviselők foglalkoztatása során” képzési program akkreditációja folyamatban van a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézetében. A képzési program széles körben biztosítja az antidiszkriminációs joganyag elsajátítását és alkalmazását a közigazgatásban foglalkoztatottak számára.

Kutatási témakörök

1. Egyenlő munkáért egyenlő bért.
Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás részprogramja. 
2010. május 17. - 2011. március 18. 

2. A munkáltatók kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében
Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás részprogramja. 
2010. május 17. - 2011. március 18.

3. Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata.
Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás részprogramja. 
2010. május 17. - 2011. március 18. 

4. A munkáltatók attitűdjeinek és a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci foglalkoztatottságának, a megfelelő munkafeltételek biztosításának összefüggései. 
Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás részprogramja.  
2010. május 17. - 2011. március 18. 

5. A védett tulajdonságokkal rendelkező lakossági csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban, a közszolgáltatások, közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében. 
Társadalomtudományi kutatás a felnőtt lakosság védett tulajdonságú csoportjainak körében a közigazgatás különböző szintjeivel kapcsolatos személyes diszkriminációs tapasztalatokról és véleményekről. A kutatás a kirekesztő mechanizmusok mintázatának és elterjedtségének vizsgálata, feltérképezése irányult. 
2012. október 1. - 2013. április 30. 

6. A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten. 
A kutatás azt vizsgálta, hogy az önkormányzatok döntései és intézkedései mennyiben akadályozzák, illetve segítik elő a védett tulajdonságú lakossági csoportok társadalmi integrációját, továbbá milyen viszonyt alakítottak ki a védett tulajdonságú lakossági csoportokkal és a döntéshozók milyen módon csatornázzák be tapasztalataikat a munkájukba.
2012. október 1. - 2013. április 30.

7. Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke - fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek. 
Országos reprezentatív mintavételen alapuló közvélemény-kutatás 3 hullámban 2010-ben, 2013-ban és 2017-ben. 

8. Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című akkreditált képzés hallgatóinak körében végzett kutatás 2010. és 2013. között a jogtudatosság változásának a képzés hatására bekövetkezett mértékéről és összefüggéseiről. 

Tanulmányok - a kutatási adatok elemzései és összefüggései

A honlapon elérhető tanulmányok, kiadványok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A művek felhasználása a jogtulajdonos forrásmegjelölésével lehetséges. A felhasználás nem irányulhat jogsértő, illetve az emberi jogokat és az egyenlő bánásmód követelményét sértő célokra és nem eredményezhet haszonszerzést.