Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos adatok:
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Postacím: Pf. 672. Budapest 1539
Telefonszám: +36 (1) 795-2975, 06 80 203 939 (Zöldszám)
Fax: +36 (1) 795-0760
Központi elektronikus levélcím:  ebh@egyenlobanasmod.hu

Az ügyfélfogadásról itt tájékozódhat.

Szervezeti struktúra 
A Hatóság szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

EBH_Szervezeti ábra_20200501

 

Irányítás, felügyelet
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.

Ügyfélszolgálat
Az ügyfélfogadásról itt tájékozódhat.

Közfeladatot ellátó szervek
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem rendelkezik közfeladatot ellátó szervvel.

Gazdálkodó szervezetek
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem rendelkezik gazdálkodást folytató szervvel.

Közalapítványok
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem rendelkezik közalapítvánnyal.

Lapok
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem rendelkezik saját szerkesztésű lapokkal.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem alapított költségvetési szerveket.