A projektről

Kedves Látogató!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009.04.01. – 2014.09.30. között a TÁMOP–5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése című programjával arra törekedett, hogy a a diszkriminációs folyamatokba a hatósági jogalkalmazáson túl a projekt eszközeivel is beavatkozzon. Az EBH az Európai Uniós támogatású program kezdeményezésével a hatósági részvétel erősítését vállalta a diszkrimináció elleni küzdelemben. Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szemléletmód társadalmi szintű tudatosítását a hatóság megyei ügyfélszolgálati hálózatának kialakításával, sajáttananyag-fejlesztésű képzéssorozattal, a diszkriminációs mechanizmusok feltárására irányuló kutatásokkal és az integrált kommunikáció eszközeivel valósította meg.

A projektben létrehozott megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózatban 2009. szeptemberétől megyei és járási szinteken is elérhetővé váltak a hatóság egyes szolgáltatásai. A megyei referensek személyes tanácsadással, az egyenlő bánásmód követelményének sérelméhez kapcsolódó kérelmek elkészítésének és benyújtásának támogatásával, szakmai és médiapartnerségekkel helyben biztosítják az ügyfelek tájékoztatását és segítik elő diszkriminációs ügyekben a jogorvoslati lehetőségek igénybevételét. (A megyei referensek ügyfélfogadásának aktuális adatbázisa az Ügyfélfogadás menüpontban folyamatosan elérhető.)

A projektben végzett monitoring meggyőzően támasztotta alá, hogy a szolgáltatásnyújtás elérésének fejlesztése, a prevenciós célú intézményi kommunikáció, az egyenlő bánásmód témakörének köznevelési és felsőoktatási bevezetése nemcsak a közigazgatási szakpolitikák humánkapacitásának fejlesztésében megkerülhetetlen, hanem más módon nem elérhető prevenciós hatásokkal jár a diszkriminációs folyamatokban és a jogkövető magatartások generálásában egyaránt.

A projekt eszközeivel az EBH az alacsony ismeretségű, korlátozott elérésű hatóságból olyan ismert és elismert államigazgatási intézménnyé vált, amely nem csak a diszkriminációs ügyek jogalkalmazói eljárásaiban megkerülhetetlen, hanem hatékonyan vesz rész a diszkriminációs jelenségek megelőzésében is. A projektben fejlesztett hatósági innovációk valamennyi lakossági csoport jogtudatosságát és a jogkövető magatartást fejlesztették. A közszolgáltatás elérésének minőségfejlesztése pedig az intézményhez kapcsolódó lakossági bizalmi index, és azzal együtt a társadalmi kohézió erősítésében volt jelentős.

A projekt programjainak hatásvizsgálata megerősítette, hogy a hátrányos megkülönböztetés eseteiben a reparációt és a szankciót jogszerűen alkalmazó hatóság hatékony eszköze a diszkrimináció megelőzésében a tényalapú autonóm intézményi kommunikáció. A projekt ötödik éve kutatott adatokkal támasztotta alá, hogy a programokon megosztott képzési, kutatási, információszolgáltatási tartalmakkal a hatóság szakmai-intézményi stratégiájában helye van a prevenciónak az emberi méltóság védelme, a jogtudatosság fejlesztése és az egyenlő bánásmódot követő magatartásmód általánossá válása érdekében.  

A projekt utolsó évében a fiatal korosztályra koncentrált, amely iskolai szocializációjában nem találkozik az egyenlő bánásmód követelményével és felsőfokú végzettséget sem szerezhet a témakörrel kapcsolatos tudástartalmakban. Ekkor jelent meg a képzőművészeti és novellapályázat nyertes alkotásaiból „Élőben a játszótérről” című ifjúsági kiadvány és „Engem érdekel” címmel a 11 novellát tartalmazó hangoskönyv. Három középiskola tesztelte a hatósági képzési program alkalmazásának eredményeit a köznevelés rendszerében. Az „Azonos tisztelettel” rövidfilmpályázat alkotásait televíziók és filmklubok vetítették. Prevenciós programokkal találkozhattak a fiatalok többek között a Romani Design divatbemutatóján, a CAMPUS, Savaria, SZÍN, Sziget, Utcazenei fesztiválokon. Prevenciós célokkal kapott új design-t az EBH honalap,a hatóság szolgáltatásnyújtási tereinek vizuális arculatai.  A tananyag 16 egyetemi workshopon segítettette a diákok tudatosítását. A „Váltsd valóra” design pályázat nyertes alkotása inspirálta a hatóság vizuális arculatait promóciós eszközeit. 

A csaknem 912 milliós finanszírozású projektben a hatóság több ezer embert közvetlenül, a lakosság több mint 50 %-át intézményi kommunikációval, kiadványaival érte el.

A weboldalon elérhető információs kiadványokat, tananyagokat, kutatási tanulmányokat, kisfilmjeinket azonos tisztelettel ajánljuk figyelmébe.