Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tájékoztató az EBH feladatairól és tevékenységéről

Közszolgáltatások
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság - alapfeladatai ellátásán túl - nem nyújt és a költségvetéséből nem finanszíroz közszolgáltatást.  

Az EBH nyilvántartásai
A Hatóság a honlapján a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a 2 alkalommal jogerősen elmarasztalt munkáltatók nevét teszi közzé.

Pályázatok
Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak nincs hirdetett pályázata. 

Vizsgálatok, ellenőrzések
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelem alapján, illetve Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, valamint kérelem alapján vizsgálatot folytat, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet. A Hatóság a vizsgálat alapján határozatot hoz.

Teljesítményértékelés
Az egyéni teljesítményértékelés rendszere.

Adatmegismerés rendje
A Hatóság valamennyi közérdekű adatát közzéteszi a honlapon. Adatmegismeréssel kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket az ebh@egyenlobanasmod.hu központi e-mail cím fogad.