Ügyfélfogadási időpontok

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint a megyei egyenlőbánásmód-referensek személyes ügyfélfogadása átmeneti időre szünetel. A személyes ügyfélfogadás szünetelése alatt az eljárás lefolytatása iránt kérelmet személyesen előadni, illetve dokumentumot személyesen benyújtani a hatóság székhelyén, továbbá a megyei egyenlőbánásmód-referenseknél nem lehet.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az eljárás lefolytatása iránti kérelem továbbra is előterjeszthető:
 írásban (papír alapon) aláírással ellátva a hatóság székhelyére címezve postai vagy egyéb kézbesítés útján (Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B),
 elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon (pl. ÁNYK elektronikus űrlapon, e-Papíron, az elektronikus szolgáltatások alkalmazásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges),
 az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt (a hatóság KRID azonosítója: 101221969).

Kapcsolattartás az Egyenlő Bánásmód Hatósággal:

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
 Telefon: 06-1-795-2975
 Zöldszám: 06 80 203 939 (ingyenes szolgáltatás)
 Fax: 06-1-795-0760
 Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
 e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu