Ügyfélfogadási időpontok

Központi ügyfélfogadás Budapest

A személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzetre tekintettel átmeneti időre szünetel. A kérelmeket elektronikus és postai úton fogadjuk!

Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Telefon: 06-1-795-2975, fax: 06-1-795-0760

Postacím: 1539 Budapest, Pf. 672
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

A Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadása: hétfő 9:00-16.00
Előzetes bejelentkezés a 06-1-795-2975 telefonszámon és az ingyenesen hívható 06 80 203 939 zöldszámon.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei és járási helyszíneken működteti az országos egyenlőbánásmód-referensi hálózatot.
A referensek minden héten jól megközelíthető, akadálymentesen elérhető intézményekben és civil partnerek székhelyein tartanak személyes ügyfélfogadást.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjeszthető:
 írásban (papír alapon) aláírással ellátva a hatóság székhelyére címezve postai vagy egyéb kézbesítés útján (Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B),
 elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon (pl. ÁNYK elektronikus űrlapon, e-Papíron, az elektronikus szolgáltatások alkalmazásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges),
 az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt (a hatóság KRID azonosítója: 101221969).

Kapcsolattartás az Egyenlő Bánásmód Hatósággal:

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
 Telefon: 06-1-795-2975
 Zöldszám: 06 80 203 939 (ingyenes szolgáltatás)
 Fax: 06-1-795-0760
 Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
 e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

Dr. Kovács Ferenc

| +36 30 927 4487

November

Állandó ügyfélfogadás

Somogy Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház
7400
Kaposvár
Honvéd utca 13.
  • -
  • -
Kaposvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat
7400
Kaposvár
Fő utca 63.
  • -
    Elmarad!

Járási ügyfélfogadás

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ
8700
Marcali
Dózsa György utca 9.
  • -