Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 2015-ben 733 írásos beadvány érkezett. Az előző évről áthúzódó 151 üggyel együtt összesen 884 panasszal foglalkozott a hatóság a tavalyi évben. A fenti számba beletartozik az a 84 panasz is, melyeket a 19 megyében dolgozó egyenlőbánásmód-referensek továbbítottak a hatósághoz. A megyei ügyfélfogadásokon további 1746 ügyfélkapcsolatot rögzítettek a referensek olyan ügyekben, amelyek nem a hatóság hatáskörébe tartoznak.

Egy édesanya azért fordult panasszal a hatósághoz, mert a gyermekének a szakértői véleményben előírt fejlesztést nem biztosította a kijelölt óvoda. Az eljárás alá vont intézmény vitatta a kérelemben foglaltakat. Bemutatta a fejlesztő szakemberek által vezetett egyéni fejlődési lapokat és az EGYMI-vel kötött megállapodását az utazó gyógypedagógus biztosításáról.

Dr Varga Judit, a Hatósági és Jogi Főosztály főosztályvezető-helyettese február 25-én a hatósági jogérvényesítés lehetőségeiről tartott előadást a JÓL-LÉT Alapítvány által szervezett „NEM-AKADÁLY A vállalatok társadalmi felelősségvállalása a nők és férfiak egyenlőségéért – A vezetői elköteleződés szintjei és megteremtésének lehetőségei” című szakmai konferencián.

A hatóság eljárását látássérült panaszos kezdeményezte, mert a postafiókjához webmail felületen képernyőolvasó szoftverrel sem fért hozzá és a szolgáltató díjcsomag választó felületét sem tudta használni. A távközlési szolgáltató elismerte on-line felületein az akadálymentes elérés hiányát.

Senki nem igazoltatható pusztán azért, mert hajléktalan, vagy kedvezőtlen szociális helyzetű, illetve megjelenése alapján annak tűnik. Közérdekű igényérvényesítésre jogosult társadalmi szervezet kezdeményezte a hatóság eljárását. Hajléktalan személyek zaklatásának megállapítását kérte, mert egy rendőr-főkapitányság e csoport tagjait számottevően gyakrabban igazoltatja, mint azokat, akik nem hajléktalanok.