Announcements

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény határozza meg a hatóságok számára a hirdetményi úton történő közlés eseteinek és feltételeinek szabályait, valamint a közlés módját. A jogszabály szerint a hirdetményt - egyéb felületek mellett - a hatóság hirdetőtábláján és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon egyidejűleg kell közzétenni. Az EBH a hirdetményeket a hatóság ügyfélvárójában elhelyezett hirdetőtáblán és az egyenlobanasmod.hu honlap Hirdetmények menüpontjának elektronikus felületein teszi közzé.

A hatóságnak jelenleg nincsenek hirdetményei.