74/2020

Year
2020
Protected characteristics
Egészségi állapot
Fogyatékosság
Field of discrimination
Szolgáltatás
Type of discrimination
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Ending
Jogsértést részben megállapító döntés

A hallássérült kérelmező sérelmezte, hogy a személyszállítást végző eljárás alá vont jegypénztárában 2019 augusztusában nem volt infokommunikációs akadálymentesítés, nem értette, hogy mit mond neki a személypénztáros.

A hatóság a kérelem alapján eljárást indított a szolgáltatást nyújtóval szemben. Az eljárás alá vont elismerte, hogy 2019 augusztusában nem volt infokommunikációs eszköz a pénztárban, azonban az szeptemberben új helyre költözött, ahol a szükséges berendezések azóta rendelkezésre állnak. A hatóság helyszíni szemlét tartott, mely során megállapította, hogy mindegyik új pénztárban kiépítették az indukciós hurkot, azonban annak piktogramja sehol nem volt látható.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben egészségi állapota és fogyatékossága miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott azzal, hogy a jegypénztárában nem volt felszerelve hallástámogató indukciós hurokrendszer. Az eljárás alá vont szolgáltatásához történő hozzáférés így megnehezült, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre vonatkozó rendelkezések nem voltak biztosítottak a kérelmező számára. A hatóság kötelezte az eljárás alá vontat, hogy az indukciós hurokkal ellátott jegypénztáraiban helyezze ki az azt jelző piktogramot.

A kérelmező sérelmezte azt is, hogy a jegypénztáros sértő szavakat mondott neki és kiabált vele. A kérelmezőt kiszolgáló dolgozó nem emlékezett az esetre, a beszélgetésüket más nem hallotta, a szomszédos ablaknál nem dolgozott senki. A kérelmező nem tett utalást arra, hogy ellenséges, megalázó, megszégyenítő környezet alakult volna ki körülötte, így a hatóság a zaklatás tényállásának megvalósulását nem látta megalapozottnak, a kérelem erre vonatkozó részét elutasította.