Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2006. évi tevékenységéről a számok tükrében

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) ügyiratforgalma 2006-ban az előző évihez képest. megduplázódott. Ezen belül, a diszkriminációs ügyek, panaszok száma a 2005-ben érkezett 491-hez képest 592-re emelkedett.

Míg 2005-ben az érdemi határozatok száma 144 volt, 2006-ban 212 ügy nyert így befejezést.

Az egyenlő bánásmód megsértése miatt 2005-ben hozott 9 elmarasztaló határozattal szemben ezek száma 2006-ban 27, azaz háromszorosára nőtt. Az egyezséggel lezárult ügyek száma 2005-ben 6, míg 2006-ban 13 volt, ebből 12 esetben roma származású volt a sérelmet szenvedett személy. A hatóság 10 esetben szabott ki bírságot, melynek legkisebb összege 300.000.-Ft, legmagasabb összege, összege 1,3 millió Ft volt. A hatóság 10 esetben hozta nyilvánosságra az elmarasztaló határozatát 30-90 napi időtartamra.
 
A 212 határozat közül a hatóság 45 döntését támadták meg bíróság előtt, ebből ez idáig 25 ügy fejeződött be jogerősen. Ezek közül 2 ügyben hatályon kívül helyezte a bíróság a hatóság határozatát és új eljárására utasította, 2 ügyben pedig a határozatot hatályon kívül helyezte. Huszonegy ügyben osztotta a bíróság a hatóság véleményét.

A beérkezett kérelmek és határozatok alapján az állapítható meg, hogy a hátrányos megkülönböztetés legtöbb esetben az ötven év feletti, vagy gyermeket vállaló nőket, a fogyatékossággal élőket és a romákat érte, főképpen a foglalkoztatás területén. Az érdemi döntésekkel lezárt ügyek körül a legtöbb kérelem Budapestről, Pest megyéből, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Békés megyéből és Hajdú-Bihar megyéből érkezett.

 A hatóság a legtöbb esetben önkormányzati, állami és rendészeti szervekkel, szolgáltatást nyújtókkal, valamint munkáltatókkal szemben folytatott le eljárást. A kérelmet előterjesztők nem szerinti megoszlása szinte azonos.
 
A hatósághoz érkezett ügyek bonyolultsága, összetettsége messzemenően meghaladja a 2005-évben érkezett ügyekét. Ez azt jelzi, hogy a hatóság és a civil szervezetek együttmûködésével zajló felvilágosító tevékenység eredményeként egyre többen vannak tisztában azzal, hogy mint jelent a hátrányos megkülönböztetés, mikor, kivel szemben és hogyan lehet eljárást indítani. 2007. az uniós tagállamokban az egyenlő esélyek éve lesz, melynek keretében más állami és civilszervezetekkel együttmûködve a hatóság tovább szélesíti ismeretterjesztő tevékenységét. A széleskörû tájékoztatás azért is fontos, mert uniós viszonylatban a magyar antidiszkriminációs szabályozás az egyik legszélesebb hatáskört biztosítja a hatóság számára a diszkrimináció elleni fellépésben. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 2007. január 1.-i módosítása tovább bővítette a hatóság hatáskörét, a jogérvényesítés lehetőségét, például a hatósági eljárásban történő közérdekû igényérvényesítés lehetővé tételével, vagy az esélyegyenlőségi tervkészítésre kötelezett munkáltatók ellenőrzésével.

Budapest, 2007. január 22.