Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2007. évi tevékenysége a számok tükrében

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2007. évi tevékenysége a számok tükrében

A Hatósághoz 2007-ben 756 diszkriminációs ügy, panasz érkezett. Ebből 186 esetben zárult le az ügy érdemi döntéssel, 96 áttétellel, tájékozató levéllel pedig 348.

A Hatóság 29 elmarasztaló határozatot hozott. Ezek megoszlása a törvény által meghatározott védett tulajdonságok szerint:

Nemzeti és etnikai hovatartozás miatt hátrányos megkülönböztetés:

8

Életkor miatt:

4

Anyaság miatt:

2

Egyéb helyzet miatt:

5

Fogyatékosság miatt:

3

Érdekképviselethez való tartozás miatt:

2

Nem szerint:

1

Vagyoni helyzet miatt:

1

Esélyegyenlőségi terv elmulasztása miatt:

1

Egészségi állapot szerint:

1

Politikai, vagy más véleménye miatt:

1

Az eljárás alá vont szervek közül: 18 gazdasági társaság, 3 állami szerv, 6 önkormányzat, illetve önkormányzati intézmény.

Jogterület szerint:

  • 17 foglalkoztatási
  • 9 szolgáltatási
  • 2 önkormányzati
  • 1 oktatás-szegregáció

A 29 elmarasztaló döntés között 14 esetben szabott ki a hatóság pénzbírságot is, melynek legmagasabb összege 4,5 M Ft volt.

15 esetben alkalmaztuk a nyilvánosságra hozatalt is szankcióként.

Mint látható, a foglalkoztatás területén történt a legtöbb hátrányos megkülönböztetés, amely területen a diszkrimináció áldozata a sérelmet etnikai hovatartozása, életkora, anyasága, valamint egyéb helyzete miatt szenvedte el.

A panaszok egy részét a védett tulajdonság, vagy a védett tulajdonság és a hátrány közötti ok-okozati összefüggés hiánya, vagy nem bizonyíthatósága miatt kellett elutasítani. Kiemelkedő számot (348) mutat a tájékoztatással lezárt ügyek. Ezekben az eseteken elégséges volt a kellő tájékoztatás és konkrét segítségnyújtás (például kapcsolat felvétel más állami, vagy civil szervezettel) ahhoz, hogy a panaszos valamilyen orvoslást nyerjen problémájának megoldásához.

A Hatóság fennállása óta (2005. 02.), összesen 542 érdemi határozatot hozott. Ebből ez idáig 60 határozat ellen éltek keresettel a bírósághoz. Folyamatban lévő bírósági ügyek száma 13. A befejezett 47 ügyben 2 esetben adott helyt jogerősen a bíróság a határozatot megtámadó fél kérelmének, 5 esetben pedig a határozatot hatályon kívül helyezte és a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 40 ügyben osztotta a bíróság az EBH álláspontját és a kereseteket elutasította. Ez majdnem 99 %-os eredményességet mutat. Ez azért is jelentős, mert a hátrányos megkülönböztetés tilalmának fogalma és ennek eljárási szabályai, újszerûek a magyarországi ítélkezési gyakorlatban is.

Radikális visszaesés történt az egyezségek területén. Míg 2006-ban 13 olyan egyezség született, amelyet a hatóság jóváhagyott, 2007-ben csak 3 ügyben született egyezség.

Az elmarasztalást tartalmazó ügyek kérelmezői közül 12 a férfi és 17 a női kérelmezők száma. Az elmarasztaló határozatok közül budapesti székhelyû volt az eljárás alá vont: 11 esetben.

A megyék közül elmarasztaló határozat nem született Zala, Békés, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, és Fejér megye vonatkozásában.

A Hatóság esetei rövidített formában megtalálhatók a www.egyenlobanasmod.huoldalon.

Budapest, 2008. január 11.