Egyenlő Bánásmód Hatóság 2010. évi tevékenysége a számok tükrében

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a 2010-es évben mintegy ezerháromszáz ügyben fordultak magánszemélyek, szervezetek, munkáltatók képviselői tájékoztatásért és jogi segítségért. A közel másfélezer beadvány közül a hatóság a tavalyi évben háromszázhetvenhét ügyben indított hatósági eljárást, ezek közül negyvenben állapított meg jogsértést, kettőszáznegyvennégy ügy pedig 2011- ben is folytatódik. Az előző évekhez hasonlóan legmagasabb számban a foglalkoztatás területén sérült az egyenlő bánásmódhoz való joga a kérelmezőknek, védett tulajdonság tekintetében a legtöbb esetben az anyaság, az érdekképviselthez való tartozás, illetve kérelmező egyéb helyzete miatt. 

Az ezerháromszáz beadvány közül, közel száz esetben a hatóság hatáskörének hiánya miatt a megkeresését más illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezethez tette át ügyintézés és válaszadás céljából. Továbbra is magas azon beadványok száma, amelyekben nem diszkriminációt sérelmeznek, ezekben az ügyekben a hatóság arra törekedett, hogy szakszerű, az állampolgárok számára közérthető választ adjon a felmerülő problémáikra, igényérvényesítő lehetőségeikre. Az ilyen jellegű beadványokra a hatóság közel 600 esetben tájékoztató levelet küldött által jóváhagyott egyezségek száma. Míg 2009-ben, tizennyolc, addig 2010-ben már harminchat esetben kötöttek egyezséget az ügyfelek a hatóság előtt folyamatban lévő eljárásban. A vizsgált ügyek számának emelkedése azt jelzi, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenysége mindinkább ismertté válik az állampolgárok számára. E körben kívánatosnak tartjuk, hogy a ne a büntető, szigorú szankciók alkalmazása, hanem az ügyfélközpontú, a felek között egyezségre törekvő jogalkalmazói gyakorlat kerüljön előtérbe. Az hatóság a fentiek alapján is kiemelkedő fontosságúnak tartja eljárásaiban a mediációs lehetőségek feltárását, valamint a hatékony, feladatorientált szakszerű közreműködést, amely az ügyfelek számára is valódi és hosszú távú megoldást eredményez. A hatóság által megállapított jogsértések körében a diszkrimináció fajtái szerint 32 esetben közvetlen hátrányos megkülönböztetést, 6 esetben zaklatást, valamint 1-1 esetben közvetett hátrányos megkülönböztetést, jogellenes elkülönítést, illetve megtorlást állapított meg. A hatóságnál száznegyvennyolc ügyben született elutasító határozat, többségükben azért, mert az eljárás alá vont bizonyította, hogy nem tett különbséget a panaszossal összehasonlítható helyzetben lévők javára, vagy a különbségtételt jogszerűen indokolta. Tizenegy ügyben állapította meg a hatóság a szolgáltatásokkal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést, a kérelmező egyéb helyzete, életkora, etnikai hovatartozása, fogyatékossága, nemzetisége, bőrszíne, egészségi állapota, vagyis az un. védett tulajdonsága miatt.

A legtöbb jogsértés gazdasági társaságokkal szemben került megállapításra, a többi ügyben nkormányzatokkal, illetve intézményekkel és állami szervekkel szemben került sor szankció alkalmazására. A tavalyi évben a hatóság összesen 20.300.000 Ft bírságot szabott ki.

A 2009-ben indult – TÁMOP 5.5.5. A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás a hatósági munka erősítése című – program keretében létrehozott országos egyenlő bánásmód referensi hálózat ügyvédeit 1226 panaszos kereste fel az előző évben. A Hatóság az Európai Unió által finanszírozott projekt keretében – akkreditált felnőttképzési intézménnyé válva – tavaly ősszel oktatási tevékenységbe kezdett. A sajátfejlesztésű, tanúsítványt adó tréningek célja a hallgatók érzékenyítése, valamint jogi ismereteik bővítése. Az előző év végéig 152 fő végezte el a Hatóság háromnapos, ingyenes képzési programját. Szintén 2010 szeptemberében indult útjára az EBH országos vándorkiállítás-sorozata „Élőben a játszótérről” címmel. A tárlaton az általános és középiskolások által a „Fiatalok a diszkrimináció ellen” című ifjúsági akció pályázataira beérkezett képzőművészeti alkotásokat és novellákat tekinthetik meg az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség iránt érdeklődők.   Az előző évekhez hasonlóan kiemelt feladatának tekintette a Hatóság a közvélemény tájékoztatását. A hatósági határozatok honlapon való közzététele mellett folyamatosan megjelentette a legjellemzőbb hatósági ügyek rövid összefoglalását. Ennek is köszönhető, hogy az EBH kiemelt figyelmet kapott a média részéről. Örvendetestény, hogy az előző évekhez képest emelkedett a hatóság