Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014. évi tevékenysége a számok tükrében

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 2014. évben 818 írásos beadvány érkezett, így az előző évről áthúzódó 187 üggyel együtt 1005 panasszal foglalkozott tavaly a hatóság.

Ebbe a számba beletartozik az a 110 panaszbeadvány is, melyeket a megyei egyenlőbánásmód-referensek vettek fel az ügyfélfogadásaikon, ahol emellett 1835 regisztrációs lap is rögzítésre került azokról a megkeresésekről, amelyek nem a hatóság hatáskörébe tartoznak.

A legtöbb panasz – az eddigi évekhez hasonlóan – tavaly is Budapestről és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén valamint Bács-Kiskun megyéből érkezett, míg a legkevesebben Tolna, Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből keresték fel a hatóságot.

A hatóság 2014-ben 432 esetben folytatott le eljárást, míg 573 esetben levélben tájékoztatta a hozzá forduló ügyfeleket a hatóság eljárásáról és hatásköréről valamint arról, hogy panaszukkal mely más szerveket tudnak felkeresni, mert az nem tekinthető diszkriminációs panasznak.

A hatóság munkatársai számos tárgyalást tartottak tavaly, 63 budapesti és 32 vidéki tárgyaláson vettek részt 2014-ben.

Azokban az ügyekben, amelyeket 2014-ben vizsgált a hatóság - a 2013-as évhez hasonlóan - a kérelmezők leggyakrabban fogyatékosságukat (98 esetben) és nemzetiséghez való tartozásukat (69 esetben) jelölték meg védett tulajdonságként a panaszukban. Azonban míg 2013-ban a harmadik leggyakrabban megjelölt védett tulajdonság az egészségi állapot volt, addig tavaly 54 ügyben a kérelmező az egyéb helyzetét jelölte meg védett tulajdonágaként beadványában.

A jogsértést megállapító határozatok közül is a legtöbb esetben a kérelmező fogyatékosságával kapcsolatban állapította meg a hatóság, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye.

A 2014. évben 251 közigazgatási döntés született, mely 100 esetben elutasító határozattal, 91 esetben eljárást megszüntető végzéssel zárult (az ügyfél nem tett eleget a hiánypótlásnak vagy visszavonta a kérelmét), 10 esetben érdemi vizsgálat nélküli elutasítással végződött. A hatóság 23 esetben állapította meg, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és 27 esetben egyezséget jóváhagyó határozatot hozott.

A diszkrimináció területe szerint a 2014-ben vizsgált esetekben is, ugyanúgy, ahogy az előző évben, a legtöbb panasz a foglalkoztatással kapcsolatban érkezett (143 eset), ezen belül is a foglalkoztatási jogviszony létesítésénél vagy megszüntetésénél érezték úgy a legtöbben, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye. Ezt követi a szolgáltatások igénybevételének területe (91 eset) majd az oktatás és képzés (53 eset).

A hatóság szankcióként 2014-ben is a legtöbb esetben megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását, ugyanakkor minden harmadik esetben elrendelte a határozatának nyilvánosságra hozatalát is a hatóság saját, illetve az eljárás alá vont honlapján.

Bírság kiszabásának szankciójára is minden harmadik esetben sor került.

A hatóság döntéseivel szemben (ebbe beletartoznak a 2013-ban hozott döntések is) 2014-ben 27 esetben fordult az ügyfelek valamelyike bírósághoz.

Az előző évről áthúzódó ügyeket is figyelembe véve a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31 esetben utasította el a felperes keresetét vagy szüntette meg a pert (pl. azért, mert a keresetet visszavonták, vagy idézés kibocsátása sem történt meg hiánypótlás elmulasztása miatt).

Tavaly 5 esetben helyezte hatályon kívül a bíróság a hatóság határozatát és kötelezte új eljárás lefolytatására a hatóságot. ( Ezek közül az ügyek közül 2015-ben két esetben a Kúria a hatóságnak adott igazat, és hatályon kívül helyezte az I. fokú bíróság ítéletét.)

A fent említett 31 eset közül 5 ügyben a Kúria is hozott döntést 2014-ben, mert az eljárás alá vont rendkívüli perorvoslati eljárást kezdeményezett, melynek eredményeként a Kúria minden esetben a hatóság javára döntött és hatályában fenntartotta a bíróság ítéletét.  

A hatóság munkatársai tavaly összesen 31 esetben vettek részt bírósági tárgyaláson.