A hatóság munkatársa 2016. január 28-án részt vett a Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozatának budapesti női tudást átadó konferenciáján Dr. Varga Judit főosztályvezető-helyettes Esélyegyenlőség és a nők az egyenlő bánásmód törvény tükrében címmel tartott előadást a szakmai eseményen. Az MSZSZ rendezvénysorozatának további öt helyszínén a hatóság megyei egyenlőbánásmód-referensei tartanak a témakörben előadásokat.

A panaszos látássérült és résztulajdonosa egy ingatlannak. Másik településen él, ezért az ingatlanát érintő döntésekről és intézkedésekről a települési önkormányzat honlapjáról értesülhetne. Az önkormányzati weboldal azonban nem akadálymentes, ezért a kérelmező nem tudott arról az önkormányzati rendeletről, amely építményadó megfizetésére kötelezte. A panaszos a hatósághoz fordult, mert álláspontja szerint az önkormányzat fogyatékossága miatt megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a honlap látássérült emberek számára nem hozzáférhető.

A Magyar Igazságügyi Akadémia 2016. január 20-án tartotta meg a „Fogyatékkal élők jogai – képzők képzése” rendezvényét. A szakmai programban Dr. Gregor Katalin, az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának vezetője tartott előadást.

Főosztályvezető asszony olyan ügyeket ismertetett, amelyek fogyatékossággal élő személyek kérelmére vagy hivatalból indultak. Tájékoztatta a résztvevőket a hatósági határozatok felülvizsgálatában hatáskörrel rendelkező Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéleteiről, valamint bemutatott két jellemző esetet az Európai Bíróság esetjogából.

A hatósági állatorvos rendőrautó és rendőrségi busz kíséretében jelent meg a panaszos lakóhelyén, hogy a reggeli sertésvágás élelmiszerbiztonsági ellenőrzését elvégezze. A kérelmező szerint a rendőri biztosítás indokolatlan volt, az állatorvos intézkedését senki sem akadályozta. Különösen sérelmes helyzetet teremtett, hogy a rendőrségi járművek az utcát lezárták, magukra vonták a környékbeliek figyelmét, akik kíváncsian figyelték az eseményeket. A panaszos szerint a rendőrség közreműködésére azért került sor, mert roma származású.

2016 januárjában médiakampányt indított az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A hatóság plakátjai budapesti tömegközlekedési eszközökön és közterületi médiafelületeken tájékoztatnak a jogorvoslat lehetőségéről hátrányos megkülönböztetés esetén. Felhívják a figyelmet a védett tulajdonságokra, amelyekhez kötődően a diszkrimináció megvalósulhat.