Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2010. évi tevékenységéről

Összefoglaló

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) a 2010-es évben mintegy ezerháromszáz ügyben fordultak magánszemélyek, szervezetek, munkáltatók képviselői tájékoztatásért és jogi segítségért. A közel másfélezer beadvány közül a hatóság a tavalyi évben 377 ügyben indított hatósági eljárást, ezek közül 40-ben állapított meg jogsértést, 244 ügy pedig 2011-ben is folytatódik. Az előző évekhez hasonlóan legmagasabb számban a foglalkoztatás területén sérült a kérelmezők egyenlő bánásmódhoz való joga, védett tulajdonság tekintetében a legtöbb esetben az anyaság, az érdekképviselthez való tartozás, illetve kérelmező egyéb helyzete miatt.

 A Hatóság által megállapított jogsértések körében a diszkrimináció fajtái szerint 36 esetben közvetlen hátrányos megkülönböztetést, 6 esetben zaklatást, valamint 1-1 esetben közvetett hátrányos megkülönböztetést, jogellenes elkülönítést, illetve megtorlást állapított meg. A legtöbb jogsértés gazdasági társaságokkal szemben került megállapításra, a többi ügyben önkormányzatokkal, illetve intézményekkel és állami szervekkel szemben került sor szankció alkalmazására. A tavalyi évben a hatóság összesen 20.300.000 Ft bírságot szabott ki. 11 ügyben állapította meg a hatóság a szolgáltatásokkal kapcsolatos hátrányos megkülön- böztetést a kérelmező egyéb helyzete, életkora, etnikai hovatartozása, fogyatékossága, nemzetisége, bőrszíne, egészségi állapota, vagyis az ún. védett tulajdonsága miatt.

 Az ezerháromszáz beadvány közül - a Hatóság hatáskörének hiánya miatt - közel száz esetben tette át ügyintézés   és válaszadás céljából  megkeresését   más illetékességgel  és hatáskörrel rendelkező szervezethez. Továbbra is magas azon beadványok száma, amelyek- ben nem diszkriminációt sérelmeznek, ezekben az ügyekben a Hatóság arra törekedett, hogy szakszerű, az állampolgárok számára közérthető választ adjon a felmerülő problémáikra, igényérvényesítő lehetőségeikre. Az ilyen jellegű beadványokra a Hatóság közel 600 esetben tájékoztató levelet küldött ki. Örvendetes tény, hogy az előző évekhez képest emelkedett a Hatóság által jóváhagyott egyezségek száma. Míg 2009-ben 18, addig 2010-ben már 36 esetben kötöttek egyezséget az ügyfelek a hatóság előtt folyamatban lévő eljárásban. A vizsgált ügyek számának emelkedése azt jelzi, hogy a Hatóság tevékenysége mindinkább ismertté válik az állampolgárok számára. E körben kívánatosnak tartjuk, hogy ne a büntető, szigorú szankciók alkalmazása, hanem az ügyfélközpontú, a felek között egyezségre törekvő jogalkalmazói gyakorlat kerüljön előtérbe. A Hatóság a fentiek alapján is kiemelkedő fontosságúnak tartja eljárásaiban a mediációs lehetőségek feltárását, valamint a hatékony, feladatorientált, szakszerű közreműködést, amely az ügyfelek számára is valódi és hosszú távú megoldást eredményez.

 Az előző évekhez hasonlóan kiemelt feladatának tekintette a Hatóság a közvélemény tájékoztatását. A hatósági határozatok honlapon való közzététele mellett folyamatosan megjelentette a legjellemzőbb hatósági ügyek rövid összefoglalását. Ennek is köszönhető, hogy a Hatóság kiemelt figyelmet kapott a média részéről.