Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014. évi tevékenységéről

Bevezető

 Az EBH az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 14. § (1) e) rendelkezése alapján „rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről”.

A hatóság, az Ebktv.-ben a formai és tartalmi követelmények konkrét meghatározása nélkül előírt fenti kötelezettségének a gyakorlatban a folyamatos intézményi kommunikáción túlmenően az éves szakmai tevékenységéről szóló írásbeli tájékoztató nyilvánosságra hozásával tesz eleget, valamint megküldi a tájékoztatót az Országgyűlésnek.

A 2014 évi működésünk bemutatása a hatósági jogalkalmazással kapcsolatos számokat, tényeket és tapasztalatokat tartalmazza, az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről a jogérvényesítés szempontjából ad felvilágosítást.

Az egyedi esetkezelés, a látókörünkbe került diszkriminációs panaszok kivizsgálása és megállapító határozat esetén a megfelelő jogorvoslat mellett a hatóság ebben az évben is intenzív projekttevékenységet folytatott. A 2009-ben megkezdett társadalmi tudatformáló kiemelt projekt lezárásának évében számot adunk az egyenlő bánásmód érvényesülését kommunikációs eszközökkel elősegíteni kívánó aktivitásunkról is.

A hatóság kilenc jogász munkatársa több mint ezer panaszt kezelt és pontosan négyszázharminckét vizsgálatot indított, az EBH a hatósági eljárásban kettőszázötvenegy közigazgatási döntést hozott 2014-ben.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése huszonhárom esetben volt megállapítható és szankcionálható. Száz esetben a kérelmet vagy közérdekű igényérvényesítést elutasító határozattal, további huszonhét esetben a felek között létrejött egyezség jóváhagyásáról döntött a hatóság.

A TÁMOP programiroda hét munkatársával a projektben többek között négy egyetemi workshopot, három tapasztalatátadó tanácskozást, tizenhárom kiállítást rendeztünk, három pályázatot bonyolítottunk le és intézményi ügyviteli valamint online arculatfrissítést végeztünk. A szakmai és projekttevékenységünkről szóló tájékoztatónkat ajánlom a közvélemény és az Országgyűlés tagjai, a döntéshozók, valamint minden érdekelt és érdeklődő figyelmébe.

A magyar közigazgatás vélhetően legkisebb, de autonóm jogállású államigazgatási szerveként az egyenlő bánásmód érvényesüléséért 2014-ben végzett tevékenységünkről a következő oldalakon tájékozódhat.

Dr. Honecz Ágnes

Elnök