Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2016. évi tevékenységéről

Bevezető

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a hátrányos megkülönböztetés elleni jogvédelem szintjének emelése érdekében, az egyéni és közérdekű diszkriminációs panaszok kezelésén túl, 2016-ban is a segítségnyújtási, együttműködési és tájékoztatási mandátumaiban rejlő további, megvalósítható lehetőségeket kereste. A hatósági döntéshozatal függetlenségének és pártatlanságának biztosítékaként, a hatóságnak folyamatosan a megfelelő egyensúlyt kell kialakítania és fenntartania a különböző jellegű jogkörei között.

Az egyenlő bánásmód érvényre juttatása során a hatósági jogalkalmazás, a jogsérelmek közigazgatási eljárásban való kivizsgálása, az ún. „kvázi – bírósági” hatáskör a domináns és egyúttal a leginkább kapacitásigényes alaptevékenységünk. A folyamatban lévők mellett, ebben az évben is közel ezer új szakmai üggyel foglalkoztunk és pontosan 278 panasz kivizsgálását zártuk le végzéssel vagy határozattal. Emellett a hatóság jogászai számos előadást tartottak különböző szakmai és képzési programokban, nemzetközi rendezvé- nyeken és munkacsoportokban tevékenykedtek, kiadványokat írtak és szerkesztettek, de még így sem állt módunkban minden megkeresésnek eleget tenni.

Az év központi kommunikációs témája az EBH láthatóságának és elérhetőségének növelése volt. A jogtudatosítást a fővárosban a védett tulajdonságokra és a jogorvoslat lehetőségére fókuszáló plakátkampánnyal kezdtük, majd a helyi elérésünket lehetővé tevő megyei referensi hálózat népszerűsítésével folytattuk több mint 30 megyei rendezvényen, a referensek személyes közreműködésével. Ezzel párhuzamosan ebben az évben áttörést értünk el a hatóság közösségi média jelenlétében is.

A megtöbbszöröződött felhasználói érdeklődés hatására hangsúlyossá tettük a rendszeres online információ és szakmai tartalomszolgáltatást a honlapunk mellett az egyre népszerűbb facebook-oldalunkon is. Tájékoztató kiadványunkban beszámolunk a hatóság éves tevékenységének részleteiről, közöljük a statisztikai adatokat, valamint a diszkrimináció különböző területein vizsgált és 2016-ban jogerőre emelkedett esetekből nyújtunk válogatást.

Dr. Honecz Ágnes