Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. évi tevékenységéről

Bevezető

Tisztelettel köszöntöm azokat az Olvasókat, akikhez először jut el az EBH éves tájékoztató kiadványa, és mindazokat az Érdeklődőket és Szakembereket, akik már régóta figyelemmel kísérik tevékenységünket!

Első tájékoztatónk a 2005 évről készült, azóta a 13. beszámolónkat készítettük el a közvélemény, az érdeklődők és természetesen az Országgyűlés számára, figyelmükbe ajánlva az Egyenlő Bánásmód Hatóság szakmai tevékenységének adatait és kiemelt jogeseteit a diszkrimináció területén.

A 2017. évben az egyéni és közérdekű panaszkezelés tapasztalatain túl, ismét általánosabb képet is kaphattunk a magyarországi diszkriminációs helyzetről, jogtudatossági kutatásunk harmadik hullámában. A 2010-ben megkezdett kutatás szerint a személyesen megélt diszkriminációs tapasztalatok aránya a 18 éven felüliek körében továbbra is 38% körüli. Az arányok változatlansága mellett, a személyes észlelés szintjén dinamikus növekedésnek indult az életkor és az egészségi állapot miatti diszkrimináció. Új tendenciát mutat a hátrányos megkülönböztetés okainak területén, hogy a korábbi évek etnikai jellegű (bőrszín, nemzetiséghez tartozás) tapasztalatain túlnőttek a társadalmi egyenlőtlenségekhez kapcsolódó, vagyoni helyzethez, társadalmi származáshoz köthető diszkriminációs észlelések.

A hatóság 2017-ben 285 közigazgatási döntést hozott, ebből 30 a megállapító és 112 az elutasító határozat. Az egyezséget jóváhagyó határozatok száma 27 volt.

A hatósági eljárások lefolytatása melletti, szerteágazó tudásmegosztó, tájékoztató, a joghoz jutást elősegítő szakmai és kapcsolódó nemzetközi tevékenységünk részletei megismerhetőek jelen kiadványból, melyet figyelmükbe ajánlok.

2018. július 3.

Dr. Honecz Ágnes