Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az oktatás területén előforduló diszkriminációról

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az elmúlt években rendszeresen vizsgált eseteket az oktatás területéről, amelyen a hátrányos megkülönböztetések trendje és a diszkriminációs panaszok aránya nem mutat csökkenő tendenciát. A köznevelési és oktatási rendszer az egyenlő bánásmód kötelezettségének megtartására minden viszonylatában kötelezett, ezért fontosnak tarjuk az antidiszkriminációs joganyag és joggyakorlat megismertetését az e területen dolgozó szakemberekkel.

A hatóság elnöke a jövőbeni jogsértések megelőzése érdekében szakmai együttműködést kezdeményezett a Klebelsberg Központnál, és felajánlotta a tankerületi központok, a pedagógiai szakszolgálatok és az oktatási intézmények eljárás alá vonását eredményező hatósági eljárások tapasztalatainak megosztását.

Az együttműködés eredményeként februárban a pedagógia szakszolgálatok, májusban a tankerületi központok vezetőit tájékoztatták a hatóság munkatársai az antidiszkriminációs joganyagról és a közoktatás területén vizsgált ügyekről. A szakmai programok keretében az előadók bemutatták és átadták a résztvevőknek a jogterületre vonatkozó, Zaklatás az oktatás területén és Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az oktatás területén előforduló diszkriminációról” címmel készített esetjogi kiadványokat is. A témakörhöz kapcsolódó párbeszédben a hatósági eljárás és a szabályozási keretek áttekintése és értelmezése mellett hasznosnak bizonyult a résztvevők köznevelési gyakorlati tapasztalatainak megosztása is.

A hatóság célja a rendezvények szervezésével az volt, hogy minél több olyan oktatási és köznevelési szakembert elérjen, akik hasznosítani tudják a munkájukban az előadásokon elhangzottakat és a hatóság esetjogának tapasztalatait. A szakmai kérdéseket áttekintő közös eszmecsere támogatja a jövőbeli munkát és a helyes jogalkalmazást.

A hatóság székházának tárgyalótermében tartott rendezvényeken az EBH szakmai kiadványait tartalmazó információs csomagot adtunk át a résztvevőknek.

A rendezvényszervezési feladatokat a Kommunikációs és Partnerségi Főosztály koordinálta. Együttműködő partnerünk a szervezésben a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat és a Klebelsberg Központ Köznevelési Főosztálya volt.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az oktatás területén előforduló diszkriminációról címmel készített prezentációt dr. Babus Júlia és dr. Lukovics Adél, a Hatósági és Jogi Főosztály munkatársai adták elő. Az előadók válaszoltak a résztvevők kérdéseire és közreműködtek a tapasztalatcserében.

Az 5 alkalomból álló rendezvénysorozattal közvetlenül 82 köznevelési és oktatási szakembert értünk el és a jogterülethez kapcsolódó tematikus EBH-füzetek több mint 150 példányát adtuk át a résztvevőknek. További két kötet 60-60 példányát májusban juttatjuk el a Klebelsberg Központ igénye alapján a Tankerületi Központok szakmai igazgatóhelyetteseinek országos értekezletére. A szakmai program következményeként került sor arra a tájékoztató előadásra, amelyet dr. Lukovics Adél hatósági főreferens tartott a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok rendezvényén.

2019. május 14.


 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az oktatás területén előforduló diszkriminációról