Az Európai Unió Alapjogi Chartájával kapcsolatos megbeszélés Bécsben

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa részt vett az Egyenlő Bánásmóddal Foglalkozó Szervezetek Európai Hálózata (Equinet) és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által szervezett, az Európai Unió Alapjogi Chartájával foglalkozó műhelybeszélgetésen.

A megbeszélés célja az volt, hogy a diszkrimináció ellen küzdő szervezeteket szakértői tudással ruházza fel, illetve lehetőséget biztosítson a szervezetek képviselőinek a jó gyakorlatok megosztására az Unió Alapjogi Chartájának az anti-diszkrimináció területén való alkalmazását és alkalmazhatóságát illetően. Az eseménynek különleges jelentőséget adott, hogy az Alapjogi Charta jogilag kötelezővé válásának tizedik évfordulóját is ünnepelték.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájával kapcsolatos megbeszélés Bécsben