Egyezség az integrált óvodai nevelés érdekében

A sajátos nevelési igényű kiskorú kérelmezőknek a kijelölt oktatási intézmény nem biztosította az integrált óvodai nevelést. Az oktatási intézményben a kiskorú kérelmezők csak napi 4 órát tölthettek, a csoportos foglalkozásokon és az óvodai szervezésű programokon nem vehettek részt, valamint nem mehettek az udvarra a társaikkal. A hatósági eljárás megindítását követően az óvoda egyezségi ajánlatot tett a törvényes képviselőnek. A felek az egyezség keretében megállapodtak abban, hogy a gyermekek napi 8 órát tölthetnek az óvodában, valamint – a kötelező fejlesztő foglalkozások időpontjainak figyelembe vétele mellett – részt vehetnek csoporttársaikkal az udvari foglalkozásokon és az óvodában szervezett programokon.

Egyezség az integrált óvodai nevelés érdekében