Egyezségkötés a gyermek érdekében

Egy édesanya azért fordult panasszal a hatósághoz, mert a gyermekének a szakértői véleményben előírt fejlesztést nem biztosította a kijelölt óvoda. Az eljárás alá vont intézmény vitatta a kérelemben foglaltakat. Bemutatta a fejlesztő szakemberek által vezetett egyéni fejlődési lapokat és az EGYMI-vel kötött megállapodását az utazó gyógypedagógus biztosításáról.

A hatóság a tényállás tisztázása érekében tárgyalást tartott. Meghallgatta a feleket, a gyermek fejlesztését végző konduktort, gyógypedagógust és logopédust. A felek az eljárásban egyezséget kötöttek. Az intézmény vállalta a megállapodásban, hogy a gyermek kognitív fejlesztéséhez másik gyógypedagógust biztosít. Ugyancsak vállalta az egyéni fejlődési lapok átszerkesztését úgy, hogy azon az óvodapedagógus igazolja a gyermek részvételét a fejlesztéseken. A felek az egyezségben együttműködési kötelezettséget vállaltak. Évi két alkalommal személyes konzultáción tájékoztatják egymást a gyermek aktuális fejlettségi állapotáról, és ennek megtörténtét aláírásukkal igazolják. A hatóság az egyezséget a felek közös kérelmére 2016. januárban jóváhagyta.

EBH/4/2016.

Egyezségkötés a gyermek érdekében