Szexuális zaklatás a munkahelyen

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2011-ből származik a hetedik kiválasztott jogeset:

A kérelmező vizsgálat lefolytatását kérte a hatóságtól a munkahelyén általa tapasztaltak ügyében. Kérelmében előadta, hogy kollégája szexuális zaklatást valósított meg vele szemben, de a munkáltatója nem tett megfelelő lépéseket, illetőleg nem kezelte a kérelmező panaszát a súlyának megfelelően.

Szexuális zaklatás a munkahelyen